Alueiden kehittäminen ja maakuntien liitot

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien muiden eri tahojen kanssa.

Alueiden kehittämisen lisäksi maakunnan liiton lakisääteisenä tehtävänä on myös maakuntakaavoitus. Manner-Suomessa on 18 maakuntaa (lisäksi Ahvenanmaa).

Maakuntien strateginen suunnittelu

Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20-30 vuotta). Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla.

Maakuntaohjelma perustuu maakunnan pitkän aikavälin strategisiin linjauksiin. Siinä tarkennetaan maakunnan aluekehittämiseen liittyviä tavoitteita ja niiden toimeenpanoa. Maakuntaohjelmassa otetaan huomioon aluekehittämispäätöksen painopisteet. Maakuntaohjelmaan sisältyy tai sen yhteydessä laaditaan maakunnan älykkään erikoistumisen strategia.

Maakuntaohjelmat laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain. Maakunnan liitot organisoivat ohjelmien laatimisen alueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Lapin maakunnassa saamelaiskulttuuria koskevan osan valmistelee saamelaiskäräjät. Ohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntaohjelmaa voidaan tarkistaa tarvittaessa.

Nykyiset maakuntaohjelmat on laadittu kaudelle 2022 – 2025. Lisätietoa maakuntaohjelmista löytyy kunkin maakunnan sivuilta.

Maakuntakaavalla luodaan pitkällä aikavälillä (10-20 vuotta) alueidenkäytölliset edellytykset ja suuntaviivat maakunnan tavoitetilan saavuttamiseksi. Maakuntakaava kytkeytyy maakuntaohjelmaan, koska maakuntaohjelmassa määritellyt kehittämistoimet saattavat edellyttää alueidenkäytön suunnittelua. Toisaalta maakuntakaavaa voidaan toteuttaa maakuntaohjelman toimenpitein.

Lisätietoja: Tapani Mattila, Mikko Härkönen ja Petra Stenfors