Työikäisten osaamisen tunnistaminen

Kuvassa mies korjaustöissä. Ympärillä erilaisia työkaluja, kuten jakoavaimia.

Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan, että yksilö havaitsee, sanoittaa ja tekee näkyväksi eri tavoin hankkimansa osaamisen sekä itselleen että ympäröivälle yhteiskunnalle. Osaamisen tunnistaminen on erityisen tärkeää muun muassa työtä hakiessa, työtehtävien muuttuessa, alan vaihtoa harkittaessa ja uusia opintoja tai taitojen kehittämistä suunniteltaessa. Kun osaaminen tunnistetaan, se saadaan täysimääräisesti käyttöön ja hyödyksi työmarkkinoilla.

Yksilötasolla osaamisen tunnistaminen auttaa esimerkiksi lisäämään itsetuntemusta ja -luottamusta, asettamaan ja saavuttamaan ura- ja koulutustavoitteita sekä edistää työpaikan saantia. Yhteiskunnan tasolla osaamisen tunnistaminen parantaa työllisyyttä, työelämää, osallisuutta, hyvinvointia ja yhteiskunnan toimivuutta.

Työkaluja osaamisen tunnistamiseen

Työikäisten osaamisen tunnistaminen -hanke kehittää osaamisen tunnistamisen työvälineitä ja menetelmiä vuosien 2022–2024 aikana. Työtä ohjaa työ-ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettama osaamisen tunnistamisen työryhmä. Työryhmän tehtävänä on edistää työssä ja muualla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisen menetelmien ja työvälineiden luomista.

Joulukuussa 2022 julkaistussa väliraportissa työryhmä kuvaa osaamisen tunnistamisen nykytilaa ja kehitystarpeita. Työryhmä ehdottaa kuutta osaamisen tunnistamisen valtakunnallista periaatetta, joita niin yksilöt kuin yhteisöt voivat hyödyntää eri osaamisen tunnistamisen tilanteissa:

  • Kaikki osaaminen on arvokasta. Osaamista syntyy ja sitä voidaan hankkia ja tunnistaa eri tilanteissa ja ympäristöissä.
  • Yksilön aloitteellisuudella on suuri merkitys oman osaamisen tunnistamisessa.
  • Yksilön osaamisen tunnistamista tulee edistää tarjoamalla yhdenvertaisesti ja saavutettavasti tukea ja ohjausta eri tilanteissa.
  • Osaamisen näkyväksi tekemiseksi tulee olla avoimesti ja saavutettavasti tarjolla eri tilanteisiin sopivia työkaluja, jotka muodostavat johdonmukaisen ja helposti hyödynnettävän kokonaisuuden.
  • Osaamisen tunnistamisen prosessien tulee parantaa yksilöiden kokemusta osallisuudesta, omasta hyvinvoinnista ja kehittymismahdollisuuksista
  • Osaamisen tunnistamisessa mukana olevia tahoja tulee tukea.

Työryhmä ehdottaa lisäksi kokeiluja ja selvityksiä, joilla voitaisiin löytää uusia tapoja edistää muualla kuin tutkintokoulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen menettelyitä ja työvälineitä. Työryhmä on myös ehdottanut määritelmää osaamismerkeille, joilla tunnistetaan pieniä osaamiskokonaisuuksia ja muualla kuin virallisessa koulutusjärjestelmässä hankittua osaamista sekä tehdään osaamista näkyväksi ja hyödynnettäväksi.

Kokeiluja toteutetaan erilaisille kohderyhmille ja eri laajuisina ja ne päättyvät viimeistään syksyllä 2024.

Hanke on osa jatkuvan oppimisen uudistusta ja toimenpiteet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jenni Larjomaa

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU