ELY-keskukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Närings-, trafik- och miljöcentralen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (15 keskusta) toimivat valtion aluehallintoviranomaisina yhdessä aluehallintovirastojen (6 virastoa) kanssa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueellaan.

ELY-keskusten tehtäviä ovat mm.:

  • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
  • maaseutuasiat
  • kalatalousasiat
  • maanteiden kunnossapito, tiehankkeet, liikenteen lupa-asiat, liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja saaristoliikenne
  • osaamisen ja elinikäisen oppimisen edistäminen
  • työllisyysperusteiset tuet ja työvoimakoulutus
  • maahanmuuttoasiat
  • ympäristönsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, luonnonsuojelu, ympäristön tilan seuranta, vesivarojen käyttö ja hoito
  • EU:n rakennerahastohankkeet

 

Muualla verkossa