Ydinenergian ylin johtaminen ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle

Ministeriö valmistelee lupapäätökset ja esitykset lainsäädännön kehittämiseksi sekä ohjaa ydinjätehuollon suunnittelua ja toteutusta. Ministeriön yhteydessä toimii Valtion ydinjätehuoltorahasto.

Ministeriö edustaa Suomea ydinenergia-alan kansainvälisissä järjestöissä ja osallistuu alan kansainvälisten sopimusten neuvottelemiseen.

Ydinturvallisuuden ja säteilyn käytön valvonnasta vastaa Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK). STUK kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

Muut valtionhallinnon (YM, UM) ja aluehallinnon organisaatiot (aluehallintovirastot, ELY-keskukset) ja esimerkiksi ydinlaitoksien sijaintikunnat osallistuvat myös ydinenergialainsäädännön ja muiden säädösten edellyttämään ydinlaitosten valvontaan.

Lisätietoja: Liisa Heikinheimo ja Jorma Aurela

 

Muualla verkossa