Kotimaanmatkailu

Matkailutoimialan merkitys Suomen kansantaloudelle on kasvanut. Kotimaanmatkailu tuottaa noin 70 % Suomen matkailukysynnästä ja sen merkitys matkailuelinkeinolle on merkittävä niin volyymin kuin ympärivuotisen toiminnan näkökulmasta. Suomalaiset tekevät tällä hetkellä lähes yhtä monta yöpymisen maksullisessa majoituksessa sisältävää vapaa-ajanmatkaa kotimaahan ja ulkomaille, mutta kasvu kohdistuu vahvemmin ulkomaille.

Kotimaanmatkailu toimii ympärivuotisuutta sekä tasaisuutta tuovana markkinana esimerkiksi kansainvälisen poliittisen tilanteen muuttuessa ja muuttaessa kansainvälisiltä markkinoilta tulevaa kysyntää. Kotimaanmatkailun ja sen markkinoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii kokonaisuutena aiempaa enemmän huomiota.

Selvitys kotimaanmatkailun kehittämistarpeista

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti kevään 2019 aikana selvityksen kotimaanmatkailun keskeisistä kehittämistarpeista. Selvityksen mukaan kotimaanmatkailussa on kasvupotentiaalia, mutta matkailutoimijat kaipaavat aiempaa tiiviimpää yhteistyötä, vahvempaa kotimaanmatkailun brändiä ja valtakunnallista koordinaatiota kotimaanmatkailun edistämiseksi. Selvityksessä tarkasteltiin kotimaanmatkailun kehittämistarpeita, niiden vaatimia toimenpiteitä sekä vastuutahoja ja resursointitarvetta. Analyysi perustuu matkailuelinkeinolle suunnattuun kyselyyn ja matkailun asiantuntijahaastatteluihin sekä matkailutilastoihin. Selvityksen toteutti WSP Finland Oy. Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.

Lisätietoja: Selvitys kotimaanmatkailun kehittämistarpeista 

”100 syytä” matkailla Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee kotimaanmatkailun kehittämistä ja edistämistä. Ministeriö on myöntänyt jo toistamiseen valtionavustuksen Suoma ry:lle käytettäväksi ”100 syytä” matkailla Suomessa 2019 -kampanjan toteuttamiseen. Avustus on suuruudeltaan 35 000 euroa.

Jo kolmatta kertaa toteutettavan, matkailuelinkeinon yhteisrahoitteisen 100 syytä -kampanjan tavoitteena on innostaa suomalaisia matkailemaan kotimaassa. Kampanjan tavoitteena vuodelle 2019 on ylittää matkailukohteita esittelevien kohdekorttien avauksissa miljoonan avauksen raja. 100 syytä -kampanjasivustolle haetaan edelleen kävijöiden kasvua, tavoitteena on kasvattaa määrää 50 000 uniikilla kävijällä. Yhtenä tavoitteena on myös kotimaan matkailukauden pidentäminen kampanja-aikaa syksyyn pidentämällä.

Kampanjan tähänastiset tulokset ovat hyviä: eri matkailukohteita esitteleviä kampanjakortteja avattiin 100 syytä -kampanjasivustolla lähes 900 000 kertaa, kolminkertainen määrä vuoden 2017 ensimmäiseen kampanjaan verrattuna. Työ- ja elinkeinoinisteriö tuki myös vuonna 2018 Suoma ry:n 100 syytä -kampanjaa valtionavustuksella.

Mainoskampanja toteutetaan ajalla 1.5.–30.9.2019. Kampanjaa rahoittavat matkailuorganisaatiot, matkailuyritykset, nähtävyyskohteet sekä valtakunnalliset matkailutoimijat. Suoma ry osallistuu yhteistyöhön koordinoivalla työpanoksella.

Löydä Suomesi - kotimaanmatkailun haastekampanja 2017

Vuonna 2017 työ- ja elinkeinoministeriö toteutti elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla Suomi100-juhlavuoden kunniaksi kotimaanmatkailun haastekampanjan Löydä Suomesi.

Kampanja on päättynyt ja kampanjaa varten luotuja Facebook- ja Instagram-tilejä ei enää päivitetä. Haastekampanjan antia summataan ministeri Lintilän blogikirjoituksessa.

Kampanjan tueksi tehdyllä videolla haastetaan suomalaiset lomailemaan enemmän kotimaassa. Tavoitteena oli, että koko kansa paitsi levittää kampanjavideota sosiaalisessa mediassa eteenpäin, myös kertoo lempipaikkansa sanoin ja/tai kuvin, minne haluaisi Suomessa matkustaa.

Myös esimerkiksi matkailutoimijat ovat voineet hyödyntää videota omassa viestinnässään. Jotta haaste eli koko vuoden, tehtiin muun muassa yhteistyötä matkabloggaajien kanssa.

Lisätietoja: Ida Müller