Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Euroopan globalisaatiorahasto ja sosiaalisen ulottuvuuden tulevaisuus TSTK-neuvoston aiheina 15.3.

Työ- ja elinkeinoministeriö
14.3.2019 15.28
Tiedote

Euroopan globalisaatiorahastoa (EGR) koskeva asetus, Euroopan sosiaalinen ulottuvuus 2020-luvulla ja eurooppalainen ohjausjakso 2019 ovat pääaiheita EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä 15.3. Suomea kokouksessa edustaa työministeri Jari Lindström.

Työministerit pyrkivät löytämään yleisnäkemyksen Euroopan globalisaatiorahastoa (EGR) koskevasta asetuksesta. Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan globalisaation aiheuttamien maailmankaupan rakennemuutosten vuoksi työttömiksi jääneitä.

Komission asetusehdotus laajentaa EGR:n soveltamisalaa vuodesta 2021 lähtien, ja nykyinen EU-puheenjohtajamaa Romania on täydentänyt ehdotusta esittämällä muun muassa pienten työmarkkina-alueiden ja poikkeuksellisten olosuhteiden määritelmien kirkastamista. Romanian ehdotuksella on neuvostossa enemmistön tuki. 

Suomi korostaa hyvinvointia, työllisyyttä ja työkyvyn edistämistä 2020-luvun tavoitteina

Työministerit käyvät periaatekeskustelun Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta vuoden 2020 jälkeen. Suomi korostaa osallistavaa, kestävää kasvua ja oikeudenmukaisia sisämarkkinoita. Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden tulee 2020-luvulla pohjautua kansalaisten hyvinvoinnin, työllisyyden, työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen.

- Työn murroksesta puhutaan paljon niin Suomessa kuin Euroopassa, ja keskustelu jatkuu myös Suomen tulevalla puheenjohtajuuskaudella. Työn asettamien osaamisvaatimusten nopeisiin muutoksiin on vastattava panostamalla ihmisten osaamiseen ja osallisuuteen. Osaavan työvoiman puute on meillä jo pullonkaula talouskasvulle, ja myös EU-tasolla on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla tähän haasteeseen vastataan, työministeri Jari Lindström painottaa.

Toinen periaatekeskustelu neuvostossa käydään eurooppalaisesta ohjausjaksosta 2019. Ohjausjakson työllisyys- ja sosiaalipolitiikan painopisteistä käsitellään poliittista ohjausta vuodelle 2019, neuvoston ja komission yhteistä työllisyysraporttia, päätelmiä vuotuisesta kasvuselvityksestä sekä vuotuisia maaraportteja.

Tässä keskustelussa Suomi korostaa sosiaalisen suojelun ja työllisyyden tiivistä yhteyttä esimerkiksi osatyökykyisten työllisyyden edistämisessä. Matalan kynnyksen palvelut ovat tarpeen erityisesti vaikeammin työllistettävien ryhmien osalta.

- Meillä on esittää tästä hyviä, konkreettisia esimerkkejä, kuten puolueiden sitoutuminen osatyökykyisten aseman edistämiseen pitkäjänteisesti yli hallituskausien, työministeri Jari Lindström kertoo.

Neuvoston lounaalla keskustellaan aikuisten osaamisen päivittämisestä. Työministeri Jari Lindström käy kokouspäivän aikana kahdenväliset keskustelut Saksan, Ranskan, Hollannin ja Kroatian edustajien kanssa.

Lisätietoja:

Liisa Heinonen, hallitusneuvos, TEM, p. 050 396 0605
Jami Arvola, erityisavustaja, TEM, p. 050 447 1255
Tiina-Kaisa Haanpää, erityisasiantuntija, STM, p. 046 923 1801
Ville Korhonen, EU-erityisasiantuntija, VNK, p. 050 336 8017

Sivun alkuun