Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kilpailukykyneuvostossa käsitellään kestävää kasvua eri näkökulmista

Työ- ja elinkeinoministeriö
27.5.2019 6.55
Tiedote

EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 27.-28.5. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Jari Partanen. Neuvostossa käsitellään sisämarkkina-, teollisuus-, avaruus- ja tutkimusasioita.

Maanantaina 27.5. kokoustavat EU-maiden sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaavat ministerit. Neuvostossa on tarkoitus hyväksyä sisämarkkina-, teollisuuspolitiikka- ja matkailupäätelmät, sekä käydä keskustelua kilpailukyvyn ja kilpailupolitiikan yhteyksistä sisämarkkinoilla.

Sisämarkkinapäätelmien osalta Suomi pitää tärkeänä sisämarkkinoiden kokonaisvaltaista kehittämistä ja korostaa tarvetta integroida sisämarkkinoita, teollisuutta, digitaalista taloutta sekä tutkimusta ja innovaatioita koskevaa politiikkatyötä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi.

Teollisuuspolitiikkapäätelmät tähtäävät kokonaisvaltaiseen, pitkän aikavälin EU:n teollisuuspoliittiseen strategiaan. Tehokkaasti toimivat sisämarkkinat ovat eurooppalaisen teollisuuspolitiikan perusta. Suomen kannalta tulevaisuuden teollisuuspolitiikan tulee keskittyä EU:n globaalille kilpailukyvylle tärkeisiin teemoihin kuten digitaaliseen murrokseen, innovointiin, vähähiiliseen talouteen, bio- ja kiertotalouteen sekä niiden synnyttämiin mahdollisuuksiin.

Matkailupäätelmien tavoitteena on nostaa esille matkailun merkittävyyttä kasvulle, työllisyydelle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle Euroopan unionissa. Matkailupäätelmien linjaukset tukevat osaltaan Suomen matkailupoliittisia linjauksia ja kevään 2019 aikana päivitettävän Suomen kasvun ja uudistumisen tiekartan toteutumista.

Lounaalla ministerit keskustelevat julkisista hankinnoista osana sisämarkkinoita.

Tiistaina 28.5. kokoontuvat avaruus- ja tutkimusasioista vastaavat ministerit. Neuvostossa käydään periaatekeskustelu EU:n roolista globaalissa avaruuspolitiikassa ja tarkoituksena on hyväksyä avaruusalaa koskevat päätelmät. Suomi katsoo, että johdonmukainen ja yhteinen eurooppalainen avaruuspolitiikka ja eri toimijoiden yhteistyö vahvistaa alan kilpailukykyä ja Euroopan kansainvälistä vaikuttavuutta muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

Kokouksessa ministerit käyvät myös keskustelun tutkimus- ja innovaatiotoiminnan roolista kilpailukykyisemmän Euroopan unionin vauhdittajana. Suomi pitää keskusteluaihetta tärkeänä ja korostaa, että pitkäjänteinen tutkimus- ja innovaatiorahoitus sekä innovaatioympäristön tukeminen ovat avainasemassa Euroopan kilpailukyvyn edistämisessä.

Suomi esittelee alustavat EU-puheenjohtajakautensa tavoitteet neuvoston kumpanakin päivänä. Suomen kolmas EU-puheenjohtajuus alkaa 1. heinäkuuta.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv. asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. +358 50 431 8015
viestintäasiantuntija Anniina Lehtonen, TEM, puh. +358 50 476 3736

Sivun alkuun