Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ministrarna Lintilä och Lindström på företagardagen: Företagarna skapar arbete och arbetstillfällen

Arbets- och näringsministeriet
5.9.2018 8.43
Pressmeddelande

På företagardagen den 5 september 2018 tackar näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström företagarna för att de skapar arbete och arbetstillfällen.

– På grund av förändringarna i näringsstrukturen och omvälvningen i arbetslivet och på arbetsmarknaden behövs företagande nu mer än någonsin. De stora företagens betydelse för sysselsättningen är viktig, men nya arbetstillfällen uppstår i synnerhet i mikroföretag och små och medelstora företag, betonar minister Lintilä.

– Företagande är för närvarande också ett sätt för allt fler att sysselsättas och utnyttja sitt eget kunnande. Fortfarande behövs dock en förändring i attityden till företagande. Den kan vi inverka på bland annat genom att vi inför fostran till entreprenörskap i undervisningen på alla skolstadier, säger minister Lindström.

Företagande stöds genom mångsidiga tjänster och flera projekt

För närvarande är en särskild utmaning för företag i alla regioner och alla branscher att hitta kompetent arbetskraft.

– Därför enades regeringen vid budgetförhandlingarna om att broavtalsmodellen i Sydvästra Finland ska utvidgas även till de andra regioner som har störst brist på arbetskraft. Regionstädernas arbetskraftsbrist ska också bemötas genom ett eget projekt, där man tar modell av broavtalet, berättar minister Lintilä.

Den strategi för företagande som beställts av minister Lintilä ska bli en färdplan för den finska företagspolitiken. Jussi Järventaus och Henrietta Kekäläinens förslag till strategiskt åtgärdsprogram för främjande av företagande offentliggörs i början av oktober. Det är första gången som det utarbetas en sådan översikt av företagspolitiken som sträcker sig över valperioderna och förvaltningsområdenas gränser.

Företagande samt små och medelstora företags tillväxt stöds genom mångsidiga finansieringstjänster och andra företagstjänster inom ministeriets förvaltningsområde. Det pågår också flera andra projekt för att främja företagande och tillväxt, bl.a. sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag samt tjänsterna Yrittäjyysbuusti och Från företagare till arbetsgivare.

– Genom alla dessa åtgärder vill vi bidra till att Finland ska vara en bra miljö att bedriva företag och arbeta i, understryker ministrarna på företagardagen.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236

Jari Lindström Mika Lintilä
 
Sivun alkuun