Hyppää sisältöön

Pohjoismaiden energiaministerit haluavat elinkeinoelämän vahvistavan energiatekniikan yhteispohjoismaista vientiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2018 18.59
Tiedote

Energiaministerit kehottavat elinkeinoelämää laatimaan ehdotuksia siitä, miten kestävien energiaratkaisujen yhteispohjoismaista vientiä voidaan vahvistaa. Lundissa 22.5.2018 kokoontuneet ministerit lähettävät yksityiselle sektorille kirjeen, jossa pyydetään ehdotuksia siitä, miten pohjoismaisen energiatekniikan ja pohjoismaisten järjestelmäratkaisujen vientiä voidaan vahvistaa.

– Pohjoismaat ovat ilmastoviisaiden energiaratkaisujen kärkimaita. Yrityksemme voisivat hyödyntää vahvaa osaamistaan vielä nykyistä paremmin. Meidän on vastattava kiristyvään kansainväliseen kilpailuun yhteistyötä lisäämällä, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ajatus on linjassa Jorma Ollilan viime vuonna ministerineuvostolle luovuttaman pohjoismaista energiayhteistyötä pohtineen raportin kanssa. Yksi sen ehdotuksista koski yhteispohjoismaista vientistrategiaa, jonka vetovastuu olisi kaupan ja elinkeinoelämän organisaatioilla.

Kirje lähetetään kaikissa Pohjoismaassa elinkeinoelämän järjestöille ja energia- ja teknologia-alan keskeisille yrityksille. Niiltä saatavia ehdotuksia on tarkoitus käsitellä seuraavassa energiaministerien kokouksessa Islannissa vuonna 2019.

Ensimmäinen yhteispohjoismainen sähkömarkkinafoorumi koolle vuoden lopulla

Ministerit vahvistivat kokouksessa, että tänä syksynä järjestetään ensimmäinen vuotuinen sähkömarkkinafoorumi. Sen on määrä koota yhteen energiasektorin toimijoita ja päättäjiä, joiden tehtävänä on muotoilla pohjoismaisten sähkömarkkinoiden visio. Foorumin tarkoituksena on vahvistaa keskeisten toimijoiden välistä vuoropuhelua pohjoismaisten sähkömarkkinoiden suunnasta sekä pohtia ajankohtaisia energiapoliittisia kysymyksiä.

– Sähkömarkkinafoorumi yhdessä kantaverkkoyhtiöiden haasteita ratkovan toimintasuunnitelman ja syksyllä ensimmäisen kerran järjestettävän ylijohtajakokouksen kanssa antavat erinomaiset eväät yhteistyön uudelle kukoistukselle pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, uskoo ministeri Tiilikainen.

Ministereiltä vahva julistus puhtaan energian puolesta

Energiaministerit antoivat myös vahvan julkilausuman entistä kestävämmän energiatuotannon kehittämisen puolesta Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ministerit lupaavat kehittää Pohjoismaita edelleen edelläkävijäalueena, jossa integroidaan uusiutuvaa energiaa sähkömarkkinoille, luodaan energiatehokkuusratkaisuja ja kehitetään älykästä energiaa. Tavoitteena on varmistaa se, että jatkossakin käytössä ovat kaikkein yhtenäisimmät ilmastoviisaat energiaratkaisut. Pohjoismaiden energiaministerit lupaavat vahvistaa Pohjoismaiden globaalia johtajuutta ilmastoviisaiden energiaratkaisujen alalla.

Ministerit ovat tyytyväisiä siihen, miten vahvasti pohjoismaiset yritykset ja organisaatiot vauhdittavat vihreään talouteen siirtymistä. He kehottavat myös lisäämään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Julkilausumassa nostetaan esille myös energiatutkimus. Ministerit haluavat lisätä vihreään energiaan, energiatehokkuuteen sekä energiajärjestelmiin keskittyvää pohjoismaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä. He lupaavat jatkossakin välittää viestiä siitä, että CO2-päästöjen vähentäminen talouskasvusta tinkimättä on sekä mahdollista että hyödyllistä, kuten Pohjoismaiden esimerkki osoittaa.

Julkilausuma kytkeytyy vahvasti kansainvälisiin Clean Energy Ministerial (CEM9) ja Mission Innovation (MI-3) -ministerikokouksiin, jotka järjestetään 23.-24.5. Kööpenhaminassa ja Malmössä. Kokouksiin osallistuu kaikkien G20-maiden ja pohjoismaiden energiaministerien lisäksi alan ammattilaisia koko maailmasta, ja ne tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden Pohjoismaiden ilmastoviisaiden energiaratkaisujen esittelyyn.

Lisätiedot verkossa:
Pohjoismaiden neuvoston verkkosivut
CEM9 ja MI-3 yhteinen verkkosivusto

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. +358 40 836 4823
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. +358 50 431 6518
erikoistutkija Hannu Lipponen, TEM, puh. +358 50 460 2304 (PM energiaministerikokous)
neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka, TEM, puh. +358 50 511 7414 (CEM9 ja MI-3)
neuvotteleva virkamies Hanne Siikavirta, TEM, puh. +358 50 396 3573

 
Sivun alkuun