Lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa TEM/2022/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220
Asia

Fingrid Oyj:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Tornion ja Oulun kaupungeissa sekä Keminmaan, Muhoksen, Iin ja Simon kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Viitajärvi-Pyhänselkä).

Esitys
Valtioneuvosto myöntää lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan Fingrid Oyj:lle
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.