Valtuuskunnan asettaminen TEM/2022/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 110. työkonferenssiin 27.5.–11.6.2022

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Katariina Tirri, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047180
Asia
Valtuuskunnassa olisivat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja suurlähettiläs Kirsti Kauppi Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Hallituksen edustajien varajäseninä olisivat neuvotteleva virkamies Antti Närhinen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja sosiaalineuvos Markus Seppelin sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työnantajien valtuutettuna olisi asiantuntija Katja Miettinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna lakimies Paula Ilveskivi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta. Työnantajien varavaltuutettuna olisi asiantuntija Suvi Lahti-Leeve Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta. Työntekijöiden varavaltuutettuna olisi juristi Katariina Kainu STTK:sta. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutettaisiin määräämään valtuuskunnalle tarpeelliset neuvonantajat.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan 27.5.–11.6.2022 pidettävään Kansainvälisen työjärjestön 110. työkonferenssiin ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat neuvonantajat
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio