Hyppää sisältöön

Hallitus esittää uudistuksia Valtion ydinjätehuoltorahaston sijoitustoimintaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 13.41
Tiedote
kuva rahapinosta

Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla uudistettaisiin ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista koskevaa sääntelyä. Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) hallinnoimien varojen sijoitustoiminta olisi nykyistä monipuolisempaa ja pitkäjänteisempää. Muutoksia ehdotetaan ydinenergialakiin, Finanssivalvonnasta annettua lakiin ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuun lakiin.

VYR on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jolla on ydinenergialaissa säädetty tarkkarajainen tehtävä ja tarkoitus: varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin. 1980-luvun lopussa perustettuun rahastoon kerrytetään vuosittain jätehuoltovelvollisilta (Fortum Power and Heath Oy ja Teollisuuden Voima Oyj) maksuja siten, että rahastossa on riittävästi varoja ydinjätehuollon arvioituihin kustannuksiin. Rahastossa oli vuoden 2019 lopussa varoja yhteensä noin 2,723 miljardia euroa. Lisäksi rahastossa on VTT Oy:n käytöstä poistetun tutkimusreaktorin vuoksi noin 24 miljoonaa euroa.

Esityksen tavoitteena on huolehtia VYR:n varojen arvon säilymisestä ja samalla niiden riittävyydestä ydinjätehuollon kustannuksiin varautumiseen sekä mahdollistaa nykyistä parempi tuotto. Sääntelyä on tarpeen uudistaa, jotta sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää rahoitusmarkkinoilla ja finanssialalla tapahtunutta kehitystä. Sijoitustoiminnassa on tarpeen maltillisesti lisätä riskinottoa, mutta samalla on huolehdittava riskienhallinnasta. Nykyistä suurempi sijoitusriski mahdollistaisi arvion mukaan paremman tuoton pitkällä aikavälillä.

Esityksen mukaan jätehuoltovelvolliset tai näiden omistajat saisivat edelleen takaisinlainata VYR:iin tallettamiaan varoja, mutta tämä osuus olisi nykyisen 75 %:n sijaan 60 %. Laina-aika pitenisi nykyisestä vuodesta kolmeen vuoteen. Suomen valtion velkasitoumuksiin olisi sijoitettava vähintään 20 %. Myös osakkeisiin ja muihin sijoituksiin olisi käytettävissä vähintään 20 %. Muiden sijoitusten osuus ja Suomen valtion velkasitoumuksiin sijoitettu osuus voi myös olla suurempi, jos jätehuoltovelvolliset eivät käytä takaisinlainausoikeuttaan täysimääräisesti.

Esityksen mukaan uudistettaisiin myös VYR:n hallintomalli ja organisointi. Näihin liittyvä sääntely nostettaisiin lakitasolle perustuslain 119 §:ssä edellytetyllä tavalla. VYR olisi edelleen työ- ja elinkeinoministeriön alainen ja hallinnoima, valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto.

Lisäksi esityksen mukaan ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyviin tutkimuksiin myönnettäviä avustuksia koskevat järjestelmät yhdistettäisiin. Ydinlaitosten haltijoilta ja jätehuoltovelvollisilta kerättävät maksut määräytyisivät vuosina 2023–2025 kuten nykyisin, mutta vuosina 2026–2032 ne alenisivat jonkin verran. Avustuksia varten kerättävien maksujen määrä oli vuonna 2019 yhteensä noin 12,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 se olisi arvion mukaan noin 8,2 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 0
29 506 2078
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035

 

 
Sivun alkuun