Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Regeringen enades om nya åtgärder för att främja sysselsättningen

Arbets- och näringsministeriet
28.4.2017 11.00 | Publicerad på svenska 28.4.2017 kl. 11.01
Pressmeddelande

Sysselsättningen ska främjas bl.a. genom att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet, stödja positiv strukturomvandling och förbättra arbetslösas möjligheter att bedriva företagsverksamhet.

– Det har skett en förändring till det bättre på arbetsmarknaden, men vi behöver fortfarande kraftfulla åtgärder för att höja sysselsättningsnivån. Målet med regeringens reviderade sysselsättningspaket är att påskynda sysselsättning och tillsättande av lediga jobb, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Den arbetslösas skyldighet att aktivt söka arbete och ta emot erbjudet arbete får en starkare roll som förutsättning för att få arbetslöshetsförmån. De arbetslösa ska också uppmuntras och stödas i att i större utsträckning än tidigare förflytta sig geografiskt för att hitta arbete.

Utöver aktiveringsåtgärderna ska de arbetslösa erbjudas mer stöd vid jobbsökningen. Vid sin halvtidsöversyn enades regeringen om att en större del än tidigare av de periodiska intervjuerna med arbetslösa arbetssökande i fortsättningen ska ske ansikte mot ansikte. Arbetskraftsservicens resurser utökas med 25 miljoner euro per år 2018 och 2019, dvs. med sammanlagt 50 miljoner euro.

Särskilt fokus på långtidsarbetslösa och unga

Regeringen ämnar effektivisera användningen av lönesubvention och rikta den i synnerhet till företag och svårsysselsatta personer. Sanssi-kortet, som använts för att stödja ungdomars sysselsättning, och Duuni-kortet, som använts för att stödja anställandet av över 30-åringar, slås samman till ett enda lönesubventionskort.

Regeringen inleder nya innovativa försök för att sysselsätta långtidsarbetslösa och unga. Med ett sysselsättningsprojekt som bygger på investering med samhällseffekt (Social Impact Bond, resultatbaserat finansieringsavtal) avser man förbättra effekterna av tjänsterna för arbetslösa med hjälp av privat finansiering och resultatbaserad upphandling.

Stöd för positiv strukturomvandling

Ökad efterfrågan på arbetskraft skapar utmaningar när det gäller tillgången på arbetskraft t.ex. i Sydvästra Finland. Regeringen svarar på de behov av arbetskraft som den positiva strukturomvandlingen medför genom att anvisa anslag för arbetskraftsutbildning och träning inom tillväxtbranscher.

Samarbetet mellan arbets- och näringsförvaltningen, kommunerna, företagen och regionerna intensifieras för att främja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet, effektivisera tjänsterna och marknadsföra lediga jobb i hela landet. Regeringen ämnar också utreda hur nyetablering av produktion i nya områden och branscher kan främjas.

Arbetslösa får bättre möjligheter att bedriva företagsverksamhet

– Utkomstskyddet för arbetslösa bör utvecklas för att motsvara det förändrade arbetslivet. Vi strävar efter att förbättra ställningen för sådana som sysselsätter sig själva och underlätta mottagande av kortvariga jobb, säger minister Lindström.

Arbets- och näringsministeriet inleder beredning av en möjlighet för arbetslösa att under en fyramånadersperiod bedriva företagsverksamhet och samtidigt få arbetslöshetsförmån. Regeringen har som mål att fatta ett finansieringsbeslut i frågan under budgetmanglingen.

Till budgetmanglingen bereds under arbets- och näringsministeriets ledning också en utredning om hur mottagande av kortvariga jobb kan underlättas genom ändringar i praxis för genomförandet av utkomstskyddet för arbetslösa.

Under sin halvtidsöversyn enades regeringen också om allmänna principer för den fortsatta beredningen av rättvisa spelregler för nollavtal. Regeringen bereder lagstiftningsändringar genom vilka man bl.a. säkerställer rätt användningsområde för arbetsavtal med varierande arbetstid. Förslag till ändringar i arbetsavtalslagen och arbetstidslagen kommer att beredas före utgången av juni 2017.

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Tiina Korhonen, regeringsråd, tfn 029 547 076

 
Sivun alkuun