Hyppää sisältöön

Hallitus sopi uusista toimista työllisyyden edistämiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2017 11.00 | Julkaistu suomeksi 28.4.2017 klo 11.01
Tiedote

Työllisyyttä edistetään muun muassa helpottamalla alueellista liikkumista työn perässä, tukemalla positiivista rakennemuutosta ja parantamalla työttömien mahdollisuuksia harjoittaa yritystoimintaa.

– Työmarkkinoilla on tapahtunut käänne parempaan, mutta tarvitsemme yhä voimakkaita toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Hallituksen uudistetun työllisyyspaketin tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä ja avointen työpaikkojen täyttymistä, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoo.

Työttömän velvollisuus hakea aktiivisesti työtä ja vastaanottaa tarjottua työtä vahvistuu työttömyysetuuden edellytyksenä. Työttömiä myös kannustetaan ja tuetaan liikkumaan alueellisesti työn perässä entistä laajemmin.

Aktivointitoimien ohella työttömille tarjotaan entistä enemmän tukea työnhakuun. Hallitus linjasi puoliväliriihessä, että entistä suurempi osa työttömien työnhakijoiden määräaikaishaastatteluista toteutetaan jatkossa kasvokkain. Työvoimapalvelujen resursseja lisätään 25 miljoonalla eurolla vuosina 2018 ja 2019 eli yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

Erityishuomio pitkäaikaistyöttömiin ja nuoriin

Hallitus aikoo tehostaa palkkatuen käyttöä ja kohdentaa sitä erityisesti yrityksiin ja vaikeasti työllistyviin. Nuorten työllistämiseen käytetty Sanssi-kortti sekä yli 30-vuotiaiden palkkaamiseen suunnattu Duuni-kortti yhdistetään yhdeksi palkkatukikortiksi.

Hallitus käynnistää uusia innovatiivisia kokeiluja nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Yhteiskunnallisen vaikuttavuusinvestoinnin Työllisyys-SIB-hankkeessa (Social Impact Bond, tulosperusteinen rahoitussopimus) lisätään työttömien palvelujen tuloksellisuutta hyödyntämällä yksityistä rahoitusta ja tulosperustaisia hankintoja.

Tukea positiiviseen rakennemuutokseen

Työvoiman lisääntynyt kysyntä luo työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita esimerkiksi Lounais-Suomessa. Hallitus vastaa positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamiin työvoimatarpeisiin kohdentamalla määrärahoja kasvualojen työvoimakoulutukseen ja valmennukseen.

Yhteistyötä TE‐hallinnon, kuntien, yritysten ja alueiden välillä tiivistetään ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi, palveluiden tehostamiseksi ja työpaikkojen valtakunnalliseksi markkinoimiseksi. Hallitus aikoo myös selvittää, miten uutta tuotannon sijoittumista uusille alueille ja toimialoille voidaan edesauttaa.

Työttömien mahdollisuudet harjoittaa yritystoimintaa paranevat

– Työttömyysturvaa tulee kehittää vastaamaan muuttunutta työelämää. Pyrimme parantamaan itsensätyöllistäjien asemaa sekä helpottamaan lyhytkestoisen työn vastaanottamista, ministeri Lindström kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa valmistelun työttömien mahdollisuudesta harjoittaa yritystoimintaa neljän kuukauden ajan ja saada samanaikaisesti työttömyysetuutta. Hallituksen tavoitteena on tehdä asiasta rahoituspäätös budjettiriihessä.

Budjettiriiheen valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla myös selvitys, miten lyhytkestoisen työn vastaanottoa voidaan helpottaa työttömyysturvan toimeenpanon käytäntöjä muuttamalla.

Hallitus sopi puolivälitarkastelussaan myös nollatuntisopimusten reilujen pelisääntöjen jatkovalmistelun yleiset periaatteet. Hallitus valmistelee lainsäädäntömuutokset, joilla muun muassa varmistetaan vaihtelevan työajan sopimusten oikea käyttöala. Ehdotukset työsopimuslain ja työaikalain muutoksiksi valmistellaan kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätiedot:
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
hallitusneuvos Tiina Korhonen, p. 029 547 076

 
Sivun alkuun