Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

TEM:n uusissa raporteissa käsitellään työoloja sekä työvoiman kysyntää ja tarjontaa

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.4.2016 9.00
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut kaksi uutta työelämää ja -markkinoita käsittelevää raporttia. Raportit tarjoavat ajankohtaista tietoa työoloista ja työmarkkinoiden kohtaannosta.

Työolobarometrin loppuraportti valottaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta. Tutkimus antaa ajantasaisen kuvan muun muassa töiden organisoimisesta, työaika- ja palkkausjärjestelmistä, työssä oppimisesta ja vaikutusmahdollisuuksista, syrjinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta työpaikalla sekä työkyvystä. Barometrin ennakkotiedot julkaistiin helmikuussa. Nyt julkaistun loppuraportin uusia osioita ovat terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen työpaikoilla sekä ammatillinen järjestäytyminen.

Raportti Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla analysoi työvoiman tarjonnan ja kysynnän suhdetta. Raportin mukaan viime aikoina työvoiman kysynnän ja tarjonnan epäsuhta on ollut suurta muun muassa myyntityössä, jossa on paljon avoimia paikkoja, mutta vähän työnhakijoita. Vastaavasti muun muassa kulttuuri- ja taidealoilla on paljon työvoiman ylitarjontaa.

Tutustu raportteihin osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM, puh. 029 504 7109 (työolobarometri)
neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala, TEM, puh. 029 504 8450 (kohtaanto)

Sivun alkuun