Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2017 vahvistettu

Työ- ja elinkeinoministeriö
1.3.2018 13.37
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen vuodelle 2017. Rahasto koostuu kolmesta osasta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto.

Varautumisrahaston taseen loppusumma vuoden 2017 lopussa oli 2,58 miljardia euroa (vuotta aiemmin 2,49 mrd. euroa). Rahaston voitto 15,8 miljoonaa euroa (17,9 milj. euroa vuonna 2016), lisätään jätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksiin siinä suhteessa kuin kunkin varoja on kalenterivuoden aikana ollut rahaston käytössä.

Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan Varautumisrahastoon kerätään varoja siltä varalta, että valtio joutuisi vastaamaan ydinjätehuollon tulevista kustannuksista.

Rahastossa oleva 2,58 miljardia euroa kattaa kaikkien Suomessa tähän mennessä syntyneiden ydinjätteiden jäljellä olevan ydinjätehuollon kustannukset. Summa sisältää myös nykyisten laitosten purkamiskustannukset.

Jätehuoltovelvollisten tulee ydinenergialain nojalla täydentää rahasto-osuutensa maksamalla noin 56,4 miljoonaa euroa uusia ydinjätehuoltomaksuja maaliskuun 2018 lopussa.

Varautumisrahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltomaksuista ja rahaston lainaus- ja sijoitustoiminnan tuotosta. Ydinjätehuoltomaksuja ovat velvollisia suorittamaan ne, joiden toiminnasta aiheutuu ydinjätteitä. Näitä ovat voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oyj sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, jonka käytössä on FiR-1 tutkimusreaktori.

Näillä ns. jätehuoltovelvollisilla on halutessaan oikeus lainata takaisin vuosittain turvaavaa vakuutta vastaan 75 % siitä osuudesta, joka niillä kulloinkin rahastossa on (rahasto-osuus). Valtiolla on oikeus lainata loppuosa varoista. Rahasto sijoittaa turvaavia vakuuksia vastaan ne varat, jotka ovat jääneet käyttämättä edellä todetuilla tavoilla.

Valtion ydinjätehuoltorahasto

Valtion ydinjätehuoltorahaston tehtävänä on kerätä, säilyttää ja turvaavasti sijoittaa varat, jotka tulevaisuudessa tarvitaan ydinjätteistä huolehtimiseen.

Ydinturvallisuustutkimusrahastoon ja Ydinjätetutkimusrahastoon kerätään vuosittain varoja käytettäväksi alan tutkimustoiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2017 ydinturvallisuustutkimusta varten kerättiin noin 8,8 miljoonaa euroa ja ydinjätetutkimukseen noin 3,3 miljoonaa euroa.


Raha-asiainvaliokunnan päätös on luettavissa verkkosivulla tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
rahaston toimitusjohtaja Jaana Avolahti, puh. 029 506 4836
rahaston sihteeri Riitta Elo, puh. 029 506 3637
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035

 
Sivun alkuun