Hyppää sisältöön

Asetusluonnos huoneistokohtaisen vedenkulutuksen tiedonsaannista lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2020 14.49
Tiedote
Vettä lasketaan hanasta vesilasiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja asetusehdotuksesta, jolla parannetaan lämpöenergian ja veden käyttäjien omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia ja täydennetään energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa Suomessa. Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen ja muun ympäristökuormituksen vähentäminen energian- ja vedenkulutuksen pienentyessä.

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta on osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoaika päättyy 7.1.2021. Sen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä, oikeusministeriössä ja ympäristöministeriössä virkatyönä.

EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutosdirektiivin edellyttämät lakimuutokset tulivat Suomessa voimaan 23.11.2020. Direktiivi asettaa yksityiskohtaisia vaatimuksia sille, miten jäsenvaltioissa mitataan lämmitys- ja jäähdytysenergian sekä lämpimän käyttöveden kulutusta. Vaatimukset edellyttävät Suomessa muutoksia energiatehokkuutta, rakentamista ja asumista koskeviin säädöksiin.

Tämän johdosta on muutettu energiatehokkuuslakia, asunto-osakeyhtiölakia, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, aravarajoituslakia sekä asumisoikeusasunnoista annettua lakia. Näiden lisäksi on muutettu rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistoista annettua ympäristöministeriön asetusta.

Tiedonsaantia koskeva yksityiskohtainen sääntely annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Valmisteltavalla asetuksella säädetään tarkemmin yksityiskohdista, esimerkiksi lämmitystä, jäähdytystä ja vettä koskevien laskutus- ja kulutustietojen toimittamisesta sekä lämmitys- ja jäähdytysenergian sekä vedenkulutuksen kustannusten jakamisesta taloyhtiöissä. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Eriika Melkas, TEM, puh.029 504 7134
erityisasiantuntija Pia Kotro, TEM, puh. 029 504 7229

 
Sivun alkuun