Nuorille sopivat kevyet työt

Alle 15-vuotias voi tehdä sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen.

Tällaisia töitä ovat:

 • Virvokkeiden, lippujen ja vastaavien tuotteiden myyntityö kilpailuissa, näyttelytilaisuuksissa tai vastaavissa tilaisuuksissa
 • Lähettityö sekä lehtien ja mainosten jako
 • Esiintymiset sekä muu työskentely taide-, kulttuuri- ja vastaavissa tilaisuuksissa
 • Kirjoittaminen, toimittaminen, viestintä ja muu mediatyö
 • Kauppaliikkeissä tehtävät avustavat työt, kuten näytteille asettelu ja hintojen merkitseminen, tavaroiden lajittelu ja pakkaus sekä myyntityö. Tällaista ei ole kuitenkaan työ valintamyymälöiden kassoilla.
 • Avustavat toimistotyöt
 • Puutarha- ja maataloustöissä istutus-, poiminta- ja aputyöt sekä vaarattomien kotieläinten ruokinta
 • Majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tehtävät avustavat työt, kuten kattaukseen liittyvät työt sekä annostelu- ja myyntityö
 • Teollisuudessa tehtävät pienehköt avustavat työt. Lisäedellytyksenä on, että niitä tehtäessä tai niiden läheisyydessä ei käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa.
 • Varastotyössä ja vastaavassa tavaroiden vastaanotto, lajittelu, käsittely ja lähetys sekä merkintä- ja laskentatyö
 • Puhtaanapito- ja siivoustyössä huoneistojen, kuten toimistojen siivous. Lisäedellytyksenä on, että työssä ei saa käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa.
 • Muut kevyet työt, jotka työympäristö, työn vaatimukset, työn aiheuttama vastuu sekä ruumiillinen ja henkinen kuormittavuus huomioon ottaen vastaavat mainittuja töitä.

Listaus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta.

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto