Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Fennovoima lämnade en uppdatering av sitt projekt till ministeriet

Arbets- och näringsministeriet
28.4.2021 12.22
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tog den 28 april 2021 emot Fennovoima Ab:s uppdatering av de uppgifter som hänför sig till ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1. I den beskriver bolaget de väsentliga uppdateringar och den utveckling som har skett i projektet sedan ansökan om tillstånd för 2015 lämnades in.

Den 30 juni 2015 lämnade Fennovoima in en tillståndsansökan till statsrådet och den 5 augusti 2015 en uppdaterad version av den. Arbets- och näringsministeriet ordnade då ett remissförfarande i ärendet. 

Det dokument som lämnades in i dag uppdaterar uppgifterna om Fennovoimas tillståndsansökan. I enlighet med kärnenergilagen bereder arbets- och näringsministeriet ett beslut om tillstånd att uppföra kärnanläggning för statsrådet. Beslutet förutsätter att Strålsäkerhetscentralens framtida säkerhetsuppskattning är positiv och att alla de villkor som lagen förutsätter uppfylls.

Ytterligare information:
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8274
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
 

 
Sivun alkuun