Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Minister Lindström bjuder in arbetsmarknadsledare till diskussion om arbetskraftsinvandring

Arbets- och näringsministeriet
10.10.2017 13.32
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström bjuder in företrädare för arbetsmarknadens centralorganisationer samt företrädare för centrala förbund och ministerier till en rundabordsdiskussion om utveckling av tillståndsprocesserna för arbetskraftsinvandring. Diskussionen ordnas den 27 oktober i Helsingfors.

Syftet med rundabordsdiskussionen är att få en gemensam lägesbild över behovet av utländsk arbetskraft och om arbetstillståndsprocessens funktion samt att bedöma vilka effekter eventuella ändringar i arbetstillståndsprocesserna har på arbetsmarknaden. Vid diskussionen bedöms också om det finns behov av att intensifiera tillsynen över att arbetsvillkoren iakttas på arbetsplatserna.

– Det behövs klok balans, när arbetsmarknaden öppnas för internationell konkurrens. Jag förväntar mig en öppen och konstruktiv diskussion, konstaterar arbetsminister Lindström.

Ytterligare upplysningar:

Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 4471 255
Olli Sorainen, regeringsråd, tfn 029 50 48022

 
Sivun alkuun