Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Däckmärkningar och strategin för minskade koldioxidutsläpp är energirådets teman den 4 mars

Arbets- och näringsministerietKommunikationsministeriet
1.3.2019 15.40
Pressmeddelande

Däckmärkningsförordningen och den långsiktiga strategin för minskade koldioxidutsläpp (LTS) är huvudteman på energirådets möte i Bryssel den 4 mars 2019. Finland representeras vid mötet av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Energiministrarna försöker finna en allmän riktlinje för EU:s däckmärkningsförordning. Däckmärkningarna revideras för att konsumenterna i fortsättningen ska få enhetlig information om däckens egenskaper. De nya kraven på märkning gäller nya däck för personbilar, skåpbilar och tunga nyttofordon (kategorierna C1, C2, C3).

Behandlingen av förordningen har framskridit i god riktning i rådets arbetsgruppsbehandling och preliminärt samförstånd i frågan nåddes den 20 februari på Coreper-mötet.

– Med hjälp av tydliga däckmärkningar kan konsumenterna lättare jämföra hur säkra och ekonomiska däcken är och medvetet välja mer miljövänliga däck, konstaterar  bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Däckmarkeringsskyldigheten gäller tillverkare, importörer och distributörer av däck. På däck, i försäljningsbroschyrer, annat visuellt material och på internet ska det finnas märkningar om däckens prestanda vad gäller egenskaper som hänför sig till energieffektivitet samt buller och säkerhet. Med hjälp av märkningarna sporras däcktillverkare att utveckla egenskaperna hos sina produkter.

För Finland är det viktigt att kraven också omfattar is- och snömärkning. Detta tillägg innebär att däckens energimärkning också innehåller uppgift om huruvida däcket lämpar sig för nordiska förhållanden. Detta förbättrar konsumenternas förtroende för däckmärkningar.

Politisk principdiskussion om den långsiktiga strategin för minskade koldioxidutsläpp (LTS)

Energiministrarna ska också föra en principdiskussion kring kommissionens meddelande (28.11.2018) om ”en strategisk långsiktig vision för en blomstrande, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi”.

Utifrån ordförandelandets frågor diskuterar ministrarna vilka strukturella förändringar som behövs i energisystemet för att åstadkomma en stor minskning i utsläppen, hur ny teknik främjar övergången mot en koldioxidsnål ekonomi och hur övergången till ett koldioxidsnålt samhälle kan genomföras på ett rättvist sätt med tanke på människor och regioner samt vilken roll de nationella energi- och klimatplanerna har i detta.

Finland framhåller ett marknadsbaserat angreppssätt som utvecklar verksamhetsmiljön som helhet när man siktar på koldioxidsnålhet. EU:s utsläppshandelssystem bör vara ett allt viktigare instrument i genomförandet av klimatpolitiken. I den kommande förändringen behövs också betydande extra satsningar på forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering för koldioxidsnål teknik.  Med tanke på godtagbarhet är det viktigt att övergången till ett koldioxidneutralt samhälle sker på ett rättvist sätt.

Diskussionen om den långsiktiga strategin torde fortsätta även under Finlands ordförandeskap. Politiska åtgärder för att uppnå klimat- och energimålen för 2030 är viktiga under övergången till en koldioxidneutral ekonomi fram till 2050. Därmed är i synnerhet de nationella energi- och klimatplanerna för 2030 (NECP) aktuella under Finlands ordförandeskap. 

Ytterligare upplysningar:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 431 6518
Eleonoora Eilittä, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn +358 29 534 2089 (däckmärkningar)
Katja Tuokko, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 465 5533 (EU-samordning)
Vilhartti Hanhilahti, minister Tiilikainens specialmedarbetare, tfn 040 836 4823

Kimmo Tiilikainen
 
Sivun alkuun