Hyppää sisältöön

Ministrarna Lintilä och Lindström: Offentliga åtgärder vidtas för att stöda dem som sagts upp från Venator och för att tillvarata deras kunnande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2018 14.01
Pressmeddelande

Omställningsskyddsåtgärderna har inletts vid Venators fabrik i Björneborg. Venator har meddelat att bolaget stänger sin fabrik som producerar titanoxid och inlett samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen.

– Om fabriken läggs ned är det ett hårt slag för Björneborg och hela Satakunta. Vi reagerar snabbt på situationen och samarbetar intensivt med olika aktörer. Vi förväntar oss att också bolaget tar sitt ansvar och samarbetar, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

En bedömning av situationen och utredning av konsekvenserna har inletts i samarbete med Björneborgs stad, arbets- och näringsbyrån, Satakunta förbund samt arbets- och näringsministeriet.

– Samarbetsförhandlingarna inleds i en situation där det råder brist på kompetent arbetskraft i hela landet. Vi erbjuder samtliga anställda vid Venator  arbets- och näringsbyråns skräddarsydda stöd- och rådgivningstjänster till stöd för en snabb återsysselsättning, berättar arbetsminister Jari Lindström.

Också möjligheten att utnyttja Europeiska globaliseringsfonden utreds

Samtidigt utreds huruvida de kommande uppsägningarna från Venator uppfyller de kriterier som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) uppställer. EFG kan vid omfattande uppsägningar bevilja stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom olika slags träning, utbildning, främjande av mobilitet, lönesubvention och startpeng.               

– Uppsägningar som berör ett stort antal anställda betyder alltid en kris — både för dem som sägs upp och för regionen. Därför har snabba stödåtgärder inletts. I samarbete hittar vi en ny start, nya alternativ och skapar nytt entreprenörskap, konstaterar ministrarna Lintilä och Lindström. 

Fabriken i Björneborg har för närvarande cirka 450 anställda. Avsikten är att produktionen vid fabriken fortsätter med cirka 20 procents effekt och att den upphör helt år 2021.

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 50 48065

 
Sivun alkuun