Hyppää sisältöön

Ministeriöt yhdistävät voimansa sujuvoittaakseen yritystoiminnan sääntelyä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2020 15.31
Tiedote

Uusi työryhmä tukee ja koordinoi ministeriöiden toimia yrityksiä koskevan sääntelyn sujuvoittamiseksi. Lisäksi se ohjaa Yksi yhdestä -periaatteen laajentamista valtioneuvostossa. Periaatteen soveltaminen tuo esiin lakiehdotusten yritysvaikutukset ja hillitsee tarpeettoman sääntelytaakan kasvua.

Työryhmän tehtävänä on sujuvoittaa yritystoiminnan sääntelyä, koska liiallinen sääntelytaakka jarruttaa talouskasvua ja heikentää kilpailukykyä sekä sitä kautta myös työllisyyttä.

Taustalla hallituksen sitoutuminen sääntelyn sujuvoittamiseen

Hallitus päätti hallitusohjelmassaan laajentaa Yksi yhdestä -periaatetta painottaen lainsäädännön tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi hallitusohjelma edellyttää lisää tukea ministeriöille, jotta ne voivat arvioida perusteellisesti lakien vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin.

Työryhmä käsittelee myös Euroopan unionin tasolla tehtyjä aloitteita, jotka liittyvät sääntelyn sujuvoittamiseen. EU-lainsäädännöstä hallitusohjelma linjaa, että uutta sääntelyä luodessa tarkastellaan kriittisesti vanhaa sääntelyä ja tarvittaessa yksinkertaistetaan sitä.

Työryhmässä jäseniä kaikista ministeriöistä

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Ville Kopra ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri Jari Partanen.

Yksi yhdestä -periaate

  • sääntelytaakan kasvu, joka koituu yrityksille kansallisesta sääntelystä, pyritään korvaamaan yrityksille sujuvoittamalla sääntelyä toisessa yhteydessä
  • kokeiltu työ- ja elinkeinoministeriössä vuodesta 2017 alkaen

Työryhmän jäseniä ovat lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö; lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö; hallitusneuvos Hanna Helinko, sisäministeriö; hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö; lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö; yksikönpäällikkö Kirsti Pohjankukka, ulkoministeriö; lainsäädäntöjohtaja, budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö; lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö; lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen, oikeusministeriö; lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, työ- ja elinkeinoministeriö; hallitusneuvos Arno Liukko, valtioneuvoston kanslia. Pysyvänä asiantuntijana toimii arviointineuvos Meri Virolainen Lainsäädännön arviointineuvostosta.


Lisätiedot:
erityisasiantuntija Erno Mähönen, TEM, p. 029 5047066
neuvotteleva virkamies Anu Laitinen, TEM, p. 0295 047 164

 
Sivun alkuun