Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ministerierna förenar sina krafter för att göra den reglering som gäller företagsverksamhet smidigare

Arbets- och näringsministeriet
10.2.2020 15.31 | Publicerad på svenska 12.2.2020 kl. 15.08
Pressmeddelande

En ny arbetsgrupp stöder och samordnar ministeriernas åtgärder för att göra regleringen som gäl-ler företag smidigare. Arbetsgruppen styr dessutom en utvidgning av Principen en in, en ut i stats-rådet. Tillämpning av principen visar lagförslagens konsekvenser för företagen och motverkar en onödig ökning av regleringsbördan.

Arbetsgruppen har till uppgift att göra regleringen av företagsverksamheten smidigare, eftersom en överdriven regleringsbörda bromsar den ekonomiska tillväxten och försvagar konkurrensförmågan, och därigenom även sysselsättningen.

Regeringens engagemang för att göra regleringen smidigare ligger bakom

Principen en in, en ut

  • Arbets- och näringsministeriet har sedan 2017 gjort försök med att ersätta företagen för den ökade regleringsbörda som den nationella regleringen medför genom att göra regleringen smidigare i ett annat sammanhang.

Regeringen beslutade i sitt regeringsprogram att utvidga Principen en in, en ut genom att betona lagstiftningens ändamålsenlighet. Regeringsprogrammet förutsätter därtill mer stöd till ministerierna så att de kan utvärdera lagarnas konsekvenser för företagens verksamhetsförutsättningar grundligt.

Arbetsgruppen behandlar även initiativ som tagits på EU-nivå och som hänför sig till smidigare lagstiftning. I fråga om EU-lagstiftningen fastställer regeringsprogrammet att när ny reglering skapas granskas den gamla regleringen kritiskt och förenklas vid behov.

Medlemmar i arbetsgruppen från alla ministerier

Ordförande i den av arbets- och näringsministeriet tillsatta arbetsgruppen är statssekreterare Ville Kopra och vice ordförande statssekreterare Jari Partanen.

Medlemmar i arbetsgruppen är lagstiftningsdirektör Silja Ruokola, kommunikationsministeriet; lagstiftningsrådet Susanna Paakkola, jord- och skogsbruksministeriet; regeringsrådet Hanna Helinko, inrikesministeriet; regeringsrådet Anne Kumpula, social- och hälsovårdsministeriet; lagstiftningsrådet Eerikki Nurmi, undervisnings- och kulturministeriet; enhetschef Kirsti Pohjankukka, utrikesministeriet; lagstiftningsdirektör, budgetrådet Jouko Narikka, finansministeriet; lagstiftningsdirektör Riitta Rönn, miljöministeriet; lagstiftningsdirektör Susanna Siitonen, justitieministeriet; lagstiftningsdirektör Pasi Järvinen, arbets- och näringsministeriet; regeringsrådet Arno Liukko, statsrådets kansli. Permanent sakkunnig är bedömningsrådet Meri Virolainen från Rådet för bedömning av lagstiftningen.

Ytterligare upplysningar:
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 066
Anu Laitinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 164

 
Sivun alkuun