Yksi yhdestä -periaate

TEM:ssä on vuodesta 2017  alkaen kokeiltu niin sanotun Yksi yhdestä -periaatteen soveltamista. Yksi yhdestä -periaate tarkoittaa, että yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannusten lisäykset korvataan vastaavan suuruisella sääntelykustannusten vähentämisellä toisessa yhteydessä.

Periaatetta on vuoden 2017 kokeiluhankkeesta alkaen sovellettu kansallista alkupe­rää olevaan tai EU-minimin ylittävään lainsäädäntöön. Periaatteen ulkopuolelle on rajattu verot, sakot, rangaistusmaksut, sopimusehdot, yllättävästä tilanteesta tai vaaran torjumisesta johtuva poikkeuslainsäädäntö, sekä markkinoi­den avaaminen kilpailulle, kilpailun edistäminen ja monopolivoiman väärinkäytön ehkäiseminen.

Kokeiluhankkeessa on kehitetty Excel-laskuri yritysvaikutusten arviointia ja Yksi yhdestä -laskentaa varten. Lopputuloksena vuosittaisen kansallista alkuperää olevan sääntelytaakan on arvioitu keventyneen noin 150 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 antamissa hallituksen esityksissä. Vuonna 2018 työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellut hallituksen esitykset kasvattivat vastaavasti taakkaa noin 500 000 eurolla vuodessa. Vuosina 2019-2020 taakka vastaavasti väheni 490 000 euroa. Vuonna 2021 taakka taas kasvoi 8,5 miljoonalla eurolla ja vuonna 2022 jälleen 3,3 miljoonalla eurolla.

Yksi yhdestä -periaatteen soveltaminen tekee lakiehdotusten yritysvaikutuksista läpinäkyviä ja luo mekanismin sen varmistamiseksi, ettei elinkei­noelämään kohdistuva sääntelytaakka kasva. Soveltaminen vaatii kuitenkin resursseja sekä perehdyttämistä ja kouluttamista. Laajemmin periaatteen soveltamisen taustoja ja tuloksia on käsitelty kokeiluhankkeen loppuraportissa, joka valmistui 19.12.2017, sekä Sääntelyn sujuvoittamisen työryhmän 2020-2023 loppuraportissa.

Laskuri on päivitetty vuoden 2023 versioon 8.2.2023. Uusin versio sisältää ajantasaisen elinkustannusindeksin ja palkkasummat.

Lisätietoja: Erno Mähönen ja Satu Pentikäinen