Yksi yhdestä -periaate

TEM:ssä on vuodesta 2017  alkaen kokeiltu niin sanotun Yksi yhdestä -periaatteen soveltamista. Yksi yhdestä -periaate tarkoittaa, että yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannusten lisäykset korvataan vastaavan suuruisella sääntelykustannusten vähentämisellä toisessa yhteydessä.

Periaatetta on vuoden 2017 kokeiluhankkeesta alkaen sovellettu kansallista alkupe­rää olevaan tai EU-minimin ylittävään lainsäädäntöön. Periaatteen ulkopuolelle on rajattu verot, sakot, rangaistusmaksut, sopimusehdot, yllättävästä tilanteesta tai vaaran torjumisesta johtuva poikkeuslainsäädäntö, sekä markkinoi­den avaaminen kilpailulle, kilpailun edistäminen ja monopolivoiman väärinkäytön ehkäiseminen.

Kokeiluhankkeessa on kehitetty Excel-laskuri yritysvaikutusten arviointia ja Yksi yhdestä -laskentaa varten. Lopputuloksena vuosittaisen kansallista alkuperää olevan sääntelytaakan on arvioitu keventyneen noin 150 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 antamissa hallituksen esityksissä. Vuonna 2018 työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellut hallituksen esitykset kasvattivat vastaavasti taakkaa noin 500 000 eurolla vuodessa. Vuosina 2019-2020 taakka vastaavasti väheni 490 000 euroa. Vuonna 2021 taakka taas kasvoi 8,5 miljoonalla eurolla.

Yksi yhdestä -periaatteen soveltaminen tekee lakiehdotusten yritysvaikutuksista läpinäkyviä ja luo mekanismin sen varmistamiseksi, ettei elinkei­noelämään kohdistuva sääntelytaakka kasva. Soveltaminen vaatii kuitenkin resursseja sekä perehdyttämistä ja kouluttamista. Laajemmin periaatteen soveltamisen taustoja ja tuloksia on käsitelty kokeiluhankkeen loppuraportissa, joka valmistui 19.12.2017.

Laskuri on päivitetty vuoden 2021 versioon 15.1.2021 ja täydennetty 5.7.2021. Uusin versio sisältää ajantasaisen elinkustannusindeksin ja palkkasummat.

Lisätietoja: Erno Mähönen ja Satu Pentikäinen