Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Statsunderstöd på 35 000 euro till kampanj för inhemsk turism

Arbets- och näringsministeriet
17.1.2019 12.31
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har beviljat statsunderstöd till ett belopp av 35 000 euro till Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf för genomförande av kampanjen 100 syytä matkailla Suomessa (100 skäl att turista i Finland) under 2019. Syftet med kampanjen, som nu genomförs för tredje gången och medfinansieras av turistnäringen, är att inspirera finländarna att semestra i hemlandet.

År 2017 inledde arbets- och näringsministeriet under ledning av näringsminister Mika Lintilä en utmaningskampanj för inhemsk turism till Finlands hundraårsjubileums ära. Kampanjen hette Löydä Suomesi (Upptäck ditt Finland). År 2018 var ministeriet för första gången med och stödde FFTO rf:s 100 syytä-kampanj. Resultaten av 100 syytä-kampanjen har hittills varit goda: de kampanjkort som presenterar olika turistmål på kampanjens webbplats öppnades 900 000 gånger, vilket är tre gånger så många som under den första kampanjen 2017. 

Kampanjens mål för 2019 är att korten över turistmål på kampanjens webbplats nu ska öppnas över en miljon gånger. Därtill eftersträvar man ett ökat antal besökare på kampanjens webbplats. Målet är att antalet unika besökare ska öka med 50 000. Ett mål är också att förlänga den inhemska turistsäsongen genom att förlänga kampanjtiden.

Reklamkampanjen medfinansieras av turistorganisationerna, turistföretagen, sevärdheterna och nationella aktörer inom turismen. FFTO rf:s medlemsorganisationer står för den regionala samordningen och den interna marknadsföringen.

Kampanjen 100 syytä genomförs under tiden 1.5.–30.9.2019. En beskrivning av årets kampanj och kampanjens officiella webbplats finns på nätet.

Användningen av statsunderstödet som en del av kampanjfinansieringen styrs från arbets- och näringsministeriets avdelning för innovationer och företagsfinansiering. Kontaktperson vid ministeriet är sakkunniga Ida Müller.

Länkar:
Kampanjen 100 skäl att turista i Finland (på finska)
FFTO rf (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Ida Müller, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 454 8949
Hannu Komu, verksamhetsledare, FFTO rf, tfn 0400 615 756

 
Sivun alkuun