Mineraaliala

Mineraalialaan sisältyvät kaivannais-, kaivos- ja metallinjalostusteollisuus. Kaivannaisteollisuutta ovat kaivos-, kiviaines- ja luonnonkiviteollisuus. Kaivosteollisuus sisältää metallimalmien ja teollisuusmineraalien tuotannon malminetsinnästä rikasteisiin.      

Suomessa on myös monipuolista metallinjalostusteollisuutta sekä mineraaleja jalostavaa teollisuutta. Mineraaliklusteriin kuuluvat lisäksi alan kone-, laite- ja teknologiateollisuus, palvelut, tutkimus ja koulutus. Mikäli kokonaisuuteen lisätään myös alan järjestöissä sekä lupa- ja valvontatehtävissä julkisessa hallinnossa toimivat puhutaan mineraaliekosysteemistä.       

Kaivos- ja metallinjalostusteollisuusyritykset ovat usein kansainvälisiä toimijoita. Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuudessa on myös paljon paikallisesti toimivia pk-yrityksiä. Suomen kaivannaisalan laite ja -teknologiaosaaminen on korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua.      

Globaalisti tunnettujen suuryritysten rinnalle on syntynyt kasvava joukko erikoisteknologioita tarjoavia pk-yrityksiä. Uutta liiketoimintaa syntyy raaka-aineiden kierrätykseen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Suomalainen tutkimus- ja kehitystoiminta kansainvälistyy ja osaamiselle on myös kysyntää kansainvälisessä yhteistyössä. Team Finland tukee yritysten kansainvälistymistä, kasvua ja vientiä.

Lisätietoja:

Teo Kangaspunta