Mineraalistrategian uudistaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt vuoden 2023 lopulla Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan kirjatun mineraalistrategian valmistelun.

Strategian on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Tavoitteena on yhteisen näkemyksen luominen suomalaisen mineraaliklusterin tilanteesta, politiikan tavoitteista ja päälinjoista. Työn keskeinen tavoite on edistää suomalaisen mineraaliklusterin kasvua puhtaan siirtymän ja Euroopan strategisen autonomian vahvistamiseksi. Lisäksi strategiassa pyritään lisäämään kaivosteollisuuden raaka-aineiden jalostusarvoa.

Mineraalistrategiatyössä tarkastellaan Suomen mineraaliklusterin nykytilannetta ja kehitysmahdollisuuksia sekä teollisuuden raaka-ainehuollon turvaamista. Erityisesti halutaan tuottaa yhteinen näkemys suomalaisen mineraaliklusterin tilanteesta, politiikan tavoitteista, päälinjoista ja tarvittavista toimenpiteistä.

Maailman epävakaus on paljastanut taloudellisen ja poliittisen riippuvuutemme raaka-aineista. Kriittisten raaka-aineiden saatavuus on myös pullonkaula siirryttäessä fossiilisesta puhtaaseen energiajärjestelmään. Samalla on tärkeää vahvistaa kaivannaisalan kestävyyttä ja kiertotaloutta.

Strategian valmistelua johtaa ohjausryhmä, jonka työtä tukee sihteeristö. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii GTK:n pääjohtaja Kimmo Tiilikainen. Suomen edellinen mineraalistrategia on vuodelta 2010.

Kimmo Tiilikaisen verkkokolumni mineraalistrategiasta: Uusi aika, uusi strategia

Osallistu sidosryhmätilaisuuteen 11.4.2024: Mineraalistrategian valmistelun eteneminen

Mineraalistrategia 2010 | Geologian tutkimuskeskus GTK

Lisätietoja: Jyrki Alkio, Teo Kangaspunta, Sari Tasa