Uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haku vuodelle 2023


Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan sellaisia energiatukihankkeita, joiden investointikustannukset ovat yli 5 miljoonaa euroa. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2035 tähtäävien kansallisten ja vuoden 2030 EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Haun tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. 

Vuoden 2023 talousarviossa on varattu suurille demonstraatiohankkeille yhteensä 200 miljoonaa euroa. Tästä vähintään 100 miljoonaa euroa on varattu vetyyn liittyviin uuden energiateknologian hankkeisiin.


Investointituella halutaan tukea uuden teknologian ratkaisuja

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.


Hakeminen

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja tukikäsittelytarpeesta. Alustavan aikataulun mukaan ensimmäiset tukipäätökset tehdään alkuvuodesta 2024. Vuonna 2022 jätetyt hakemukset ovat tällä hetkellä ministeriön käsittelyssä. Niihin odotetaan ensimmäisiä päätöksiä syksyllä 2023. 

Suurten uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden hakemus jätetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa täytetään uuden energiateknologian suuren demonstraatiohankkeen hakemus, johon liitetään tarvittavat pakolliset liitteet eli hankkeen kannattavuustarkastelu ilman tukea ja tuen kanssa suojaamattomana Excel-tiedostona (josta käytetyt lähtöarvot ja laskentakaavat on mahdollista tarkastaa) sekä riippumattoman kolmannen osapuolen lausunto hankkeen uutuusarvosta. Hakemuksessa pyydettyihin tietoihin tulee vastata kattavasti, mutta tiiviisti. Mikäli hakemukseen on välttämätöntä liittää kuvia, ne voidaan toimittaa erillisenä kuvaliitteenä. Muuta kuin ohjeissa pyydettyä aineistoa ei tule toimittaa. Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan suomeksi tai ruotsiksi.

Infotilaisuus

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti hakijoille 5.5.2023 infotilaisuuden. Tilaisuuden esitysaineiston voi ladata tästä.

Demonstraatiohankehaun ulkopuolelle jäävät investointikustannuksiltaan pienemmät, eli max. 5 miljoonan euron hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Tuula Savola, vety, sähköpolttoaineet 
erityisasiantuntija Olli Salo, uusiutuvat liikennepolttoaineet, sisältäen biokaasun
erityisasiantuntija Pekka Kärpänen, energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevat hankkeet