Mineraalien turvallisuuskumppanuus (MSP)

Suomi on vahvistanut mineraaliturvallisuuttaan osallistumalla Minerals Security Partnership (MSP) –kumppanuuteen sen perustamisesta lähtien kesällä 2022. Kumppanuusjäsenet keskustelevat mm. potentiaalisista kriittisiin mineraaleihin liittyvistä hankkeista sekä ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvistä standardeista. 

MSP keskittyy puhtaan energiateknologian kannalta keskeisimpiin mineraalien ja metallien toimitusketjuihin. Näitä ovat muun muassa litium, koboltti, nikkeli, mangaani, grafiitti, harvinaiset maametallit ja kupari.

Suomi hyötyy kumppanuudesta muun muassa teknologian vientimahdollisuuksiin parantumisella EU:n ulkopuolisilla markkinoilla ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistämisellä. 

Aloitteen kumppanuudesta teki Yhdysvallat. Suomi tai muut kumppanimaat eivät ole allekirjoittaneet valtiosopimusta tai muuta vastaavaa virallista asiakirjaa. Suomi pyydettiin liittymään mukaan ennen kaikkea sen kaivososaamisen ja –kokemuksen johdosta, myös prosessipuolella. Meillä on myös vahvaa osaamista mm. kriittisten mineraalien kierrättämisessä ja uudelleenkäytössä sekä ylipäänsä kestävyystematiikan käytännön toteutuksessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen osallistumisesta kumppanuuteen. Yhteistyöhön osallistuu myös ulkoministeriö. Kumppanuuden eri työryhmien tiedonvaihtoon suomalaisista organisaatioista osallistuvat lisäksi Business Finland ja Geologian tutkimuskeskus. 

Business Finlandin International Business Innovations (IBI) –toiminta tukee suomalaisyritysten osallistumista kumppanuuteen liittyvissä kaupallisissa hankkeissa. IBI:n tavoite on kasvattaa suomalaisen osaamisen kilpailukykyä maailmalla ja nostaa ekosysteeminen tarjonta halutuksi kumppaniksi kansainvälisillä markkinoilla ja siten mahdollistaa miljardiluokan vientiliiketoimintaa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista maailmalla

MSP-kumppaneita ovat Australia, Intia, Kanada, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Norja, Korean tasavalta, Ruotsi, Iso-Britannia, Viro, Yhdysvallat ja EU.

Lisätiedot
neuvotteleva virkamies Mikko Puustinen, TEM, p. 0295 047 144
Global Head Hanna Marttinen-Deakins, International Business innovations, Business Finland, p. 040 343 3348