Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa majoitusliikkeeseen saapuvan matkustajan matkustajailmoituksesta.

Majoitustoiminnalla tarkoitetaan ammattimaisesti tapahtuvaa kalustettujen huoneiden tai muiden majoitustilojen tarjoamista tilapäistä majoitusta tarvitseville asiakkaille. Käytännössä majoitustoimintaa voidaan harjoittaa erilaisissa muodoissa, kuten hotelli, motelli, matkustajakoti, retkeilymaja tai lomakeskus.

Lain soveltamisalaan kuuluu myös niin sanottu maatilamatkailu eli maatilalla harjoitettava majoitus- ja ravitsemistoiminta ja ammattimainen aamiaismajoitustoiminta. Matkustajailmoituksen laatimisvelvollisuus koskee myös leirintäalueen pitäjää.

Matkustajailmoituksen voi tehdä paitsi matkustaja myös majoitustoiminnan harjoittaja ja tämän henkilökuntaan kuuluva matkustajan etukäteen antamien tietojen perusteella. Jos matkustajalla on mukanaan puoliso ja alaikäiset lapset, hänen tulee antaa samalla ilmoituksella matkustajatiedot kaikista perheenjäsenistä.

Jos kyseessä on ryhmämatka, ryhmämatkan johtaja voi antaa tiedot kaikista ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista yhdellä yhteisellä matkustajailmoituksella. Ryhmämatkalla tarkoitetaan etukäteen järjestettyä matkaa, jolle osallistuu matkustajien muodostama ryhmä.  Majoitustoiminnan harjoittaja on velvollinen toimittamaan ulkomaalaista koskevat matkustajatiedot sille poliisilaitokselle, jonka toimialueella toiminnanharjoittajan majoitusliike sijaitsee.

Aukioloaikasäännöt

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa on myös ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa koskevat säännökset. Ravitsemisliikkeiden (ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen) pääsääntöinen sulkemisaika on kello kaksi.

Jos anniskelupaikka on saanut alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskevan luvan kello puoli kolmeen tai puoli neljään, anniskelupaikka on suljettava viimeistään puoli tuntia anniskeluajan päättymisen jälkeen eli kello kolme tai kello neljä.

Lakiin sisältyvät myös aukioloajan pidennystä koskevat säännökset, jotka koskevat niin sanottua yökahvilaa. Lain mukaan yökahvilan saa pitää auki ilmoituksen perusteella myös kello kahden ja viiden välisenä aikana edellyttäen, että siellä ei sanottuna aikana anniskella eikä nautita alkoholijuomia, ja että aukioloajan pidennys matkailuliikenteen takia, työmatkalla tai työssä olevia varten tai muusta perustellusta syystä on tarpeellista. Ilmoitus aiotusta yökahvilatoiminnasta on tehtävä sille poliisilaitokselle, jonka toimialueella liike sijaitsee.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain valmistelusta.

Lisätietoja: Sari Alho