Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta laista, jossa
säädetään eräistä majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevista velvoitteista. Lain keskeisimmät velvollisuudet koskevat majoitusliikkeeseen saapuvan matkustajan matkustajailmoitusta, joista
majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa. Majoitusliikkeiden on myös tehtävä terveydensuojelulaissa tarkoitettu ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle.

Laissa majoitustoiminnalla tarkoitetaan ammattimaisesti tapahtuvaa kalustettujen huoneiden tai muiden majoitustilojen tarjoamista tilapäistä majoitusta tarvitseville asiakkaille. Käytännössä lain soveltamisalaan kuuluu majoitustoiminnan harjoittaminen erilaisissa muodoissa kuten hotelli, motelli, matkustajakoti, retkeilymaja, lomakeskus, leirintäalue, maatilamatkailu sekä aamiaismajoituksen ja loma-asuntojen tarjoaminen taloudellista hyötyä tavoitellen. 

Matkustajailmoituksen voi tehdä paitsi matkustaja myös majoitustoiminnan harjoittaja ja tämän henkilökuntaan kuuluva matkustajan etukäteen antamien tietojen perusteella. Jos matkustajalla on mukanaan puoliso ja alaikäiset lapset, hänen tulee antaa samalla ilmoituksella matkustajatiedot kaikista perheenjäsenistä. Jos kyseessä on etukäteen järjestetty ryhmämatka, ryhmämatkan johtaja voi antaa tiedot kaikista ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista matkustajailmoituksella. 

Majoittumisen yhteydessä myös varmistettava ulkomaisen matkustajan henkilöllisyys tai ryhmämatkan osalta ryhmämatkan johtajan henkilöllisyys.

Majoitustoiminnan harjoittaja on velvollinen toimittamaan ulkomaalaista koskevat matkustajatiedot poliisilaitokselle, jonka toimialueella majoitusliike sijaitsee. Matkustajailmoitukset ja -tiedot on säilytettävä vuoden ajan, jonka jälkeen ne on hävitettävä. 

Laissa säädetään lisäksi majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittajan oikeudesta evätä eräissä tilanteissa asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen tai kieltäytyä tarjoilemasta asiakkaalle ruokaa tai juomaa ja tarvittaessa poistaa asiakas liikkeestä. Toiminnanharjoittajan on toiminnassaan huomioitava yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa koskevat säännökset.

Ravitsemisliikkeiden anniskelua koskevat säännökset sisältyvät alkoholilakiin.

Lisätietoja: Sami Teräväinen

Lisätietoja matkustajailmoituksesta