Kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneiston välitys

Kiinteistönvälitystä saa harjoittaa vain yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity kiinteistönvälitysliikkeeksi. Vuokrahuoneiston välitystä saa puolestaan harjoittaa vain yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliikkeeksi tai kiinteistönvälitysliikkeeksi.

Rekisteri-ilmoitus tehdään aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston on rekisteröitävä kiinteistönvälitysliikkeeksi tai vuokrahuoneiston välitysliikkeeksi jokainen rekisteri-ilmoituksen tekijä, joka täyttää laissa asetetut edellytykset.

Rekisteröinnin edellytyksenä on, että

  • välitysliikkeellä on vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan arvioida riittävän välitystoiminnasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen. 
  • välitysliikkeessä on vastaava hoitaja. Kiinteistönvälitysliikkeen vastaavalla hoitajalla on oltava kiinteistönvälittäjäkokeessa eli LKV-kokeessa osoitettu ammattipätevyys ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen vastaavalla hoitajalla vuokrahuoneiston välittäjäkokeessa eli LVV-kokeessa tai LKV-kokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Välittäjäkokeiden järjestäminen on Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan tehtävänä.

Vastaavan hoitajan on huolehdittava siitä, että välitysliikkeen jokaisessa toimipaikassa on välitystoimintaan osallistuva henkilö, jolla on sama ammattipätevyys kuin vastaavalla hoitajalla.

Ammattipätevyysvaatimuksia laajennettu

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleella lainmuutoksella välitystoimintaan osallistuvien henkilöiden ammattipätevyysvaatimuksia laajennettiin: välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on oltava välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettu laki koskee oikeutta harjoittaa kiinteistönvälitystä ja vuokrahuoneiston välitystä. Laki kuuluu TEM:n vastuualueelle.

Välitysliikkeen kanssa tehtävästä toimeksiantosopimuksesta ja toimeksiannon hoitamisesta säädetään erikseen kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa.  Tästä laista vastaa oikeusministeriö.

Lisätietoja: Sami Teräväinen