Työttömiä työnhakijoita kesäkuussa 293 300

23.7.2024 8.15
TEM
Kesäkuun työllisyysluvut kuvana
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 28 600 henkilöllä viime vuoden kesäkuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 23 800. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 60 100 työpaikkaa, mikä on 63 700 vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusi EU:n ekosuunnitteluasetus tuo keinoja puuttua entistä useampien tuotteiden elinkaaren aikaiseen ympäristökuormitukseen

19.7.2024 10.32
TEM
EU:n ekosuunnittelua koskeva asetus (EU) 2024/1781 hyväksyttiin ministerineuvostossa toukokuussa. Se tulee voimaan kaikissa jäsenmaissa 18.7.2024. Asetuksen tavoitteena on varmistaa kestävien tuotteiden vapaa liikkuvuus EU:ssa. Samalla parannetaan tuotteiden ympäristökestävyyttä niin, että EU:ssa myytävien tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet.

Sähkön vähittäismarkkinoita joustavoittava lakiluonnos lausunnolle

17.7.2024 11.43
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja sähkömarkkinalain sekä sähköntoimitussopimusten vertailuvälineestä annetun lain muutosehdotuksista. Hallituksen esitysluonnoksen päätavoitteena on toteuttaa konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokous käsittelee työvoimapulaa ja osaamisvajetta sekä vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämistä

15.7.2024 10.06
TEM
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (TSTK) kokous järjestetään Brysselissä 16.7.2024. Kokouksessa käsitellään muun muassa työvoimapulaa ja osaamisvajetta EU:ssa sekä vammaisten henkilöiden työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä. Suomea kokouksessa edustaa työministeri Arto Satonen.

Lakipaketti yleisestä kuluttajaturvallisuudesta lausunnolle

12.7.2024 11.26
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavaksi lainsäädännöksi ja laiksi kulutuspalvelujen turvallisuudesta. Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n yleinen tuoteturvallisuusasetus. Samalla uudistetaan kulutuspalvelujen turvallisuutta koskevaa yleistä sääntelyä. Lausuntoja voi antaa 5.9.2024 saakka.

Tutustu myös

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien julkinen tietopalvelu sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain. Tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa sekä antaa tietoa tukien kohdentumisesta ja kehittymisestä.

Yritystukien tietopalvelu

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän virastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, kuusi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 13 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri