Hyppää sisältöön

ELY-keskusten E-vastuualueen johtotehtäviin 85 hakijaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2019 13.11
Tiedote

ELY-keskusten elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtotehtäviä haki määräaikaan 3.9.2019 mennessä 85 henkilöä. Vastuualuejohtajan tehtävä oli avoinna seitsemässä eri ELY-keskuksessa. Tehtävät alkavat 1.1.2020. Virat ovat määräaikaisia ja kestävät enintään viisi vuotta.

Johtajan tehtävänä on johtaa vastuualuettaan ja vastata erityisesti ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtotehtäviin hakivat:

Uudenmaan ELY

Pertti Eskelinen
Kimmo Hietala
Markus Häyhtiö
Mikko, Niclas Kangasjärvi
Petri Knaapinen
Jaana Majanen
Anne Murtonen
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Juha Savela
Hannu Sivula
Marjukka Turunen

6 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Etelä-Savon ELY

Pertti Eskelinen
Ismo Glad
Pauli Karihtala
Kirsi Kosunen
Mari Miettinen
Jani Männikkö
Juha Pulliainen
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Kari Synberg
Juho Tanttu
Veli-Matti Tolppi
Juha Vuorela

3 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Pohjois-Savon ELY

Jan Blomberg
Pertti Eskelinen
Ismo Glad
Juha Heikkinen
Jussi Herranen
Juha Kaipiainen
Pauli Karihtala
Veli-Matti Kauppinen
Erno Kääriäinen
Soile Lahti
Jari Lauronen
Timo Ollila
Elsa Paronen
Pasi Patrikainen
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Jukka Savolainen
Mika Suomalainen
Veli-Matti Tolppi
Markus Vesterinen
Päivi Ylä-Outinen

5 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Pohjanmaan ELY

Rauni Korpela
Jenni Lehmonen
Pauliina Palomäki
Anne Pesola
Hanna Rawson
Timo Saari
Ola Sundqvist
Marja-Riitta Vest

2 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Pohjois-Karjalan ELY

Annu Ahonen
Kalle Eerikäinen
Pertti Eskelinen
Ismo Glad
Pauli Karihtala
Sanna Kasurinen
Petri Keronen
Jari Lauronen
Toomas Lybeck
Tomi Martikainen
Ari Niiranen
Terhi Pakarinen
Leila Putkivaara
Kyösti Rasinmäki
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Harri Turunen
Juha Vuorela

3 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Etelä-Pohjanmaan ELY

Hannu Haapala
Pauli Karihtala
Harri Kiviharju
Rauni Korpela
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Mika Soininen
Stefan Strandberg
Timo Takala
Juha Tall
Ville Vihla

5 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Kainuun ELY

Tuija Heikkinen
Pekka Huovinen
Marjaana Kallio
Jaana Korhonen
Suvi Piironen
Veli-Pekka Rautava
Jouni Remes
Timo Saari
Päivi Ylä-Outinen

2 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

ELY-keskusten tehtävä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueesta eli e-vastuualueesta.

ELY-keskuksia ohjaavat lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö/Väylävirasto, maa- ja metsätalousministeriö/Ruokavirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäasiainministeriö.

Samassa haussa haettiin myös seitsemää liikenne- ja infrastruktuurin -vastuualueiden johtajaa ja kolmeatoista ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajaa.

Lisätiedot

Outi Ryyppö, kehitysjohtaja, 029 50 641 50, [email protected]
Tavoitettavissa 6.–13.9.2019 ja 23.9.2019 eteenpäin.

 
Sivun alkuun