Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

ร้านอาหารเกือบทั่วฟินแลนด์ยังคงปิดให้บริการแก่ลูกค้าจนถึงวันที่ 18 เมษายน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรง

30.3.2021 13.23
Tiedote

Tiedote 28.3.2021 Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti lähes koko maassa vakavan tautitilanteen vuoksi, thai

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2021

ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ในภูมิภาคยังคงต้องปิดให้บริการแก่ลูกค้าจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2021 เนื่องจากจำเป็นต้องหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

คำสั่งปิดร้านอาหารที่ได้รับการเห็นชอบในปัจจุบันเป็นการขยายระยะเวลาคำสั่งปิดร้านอาหารที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม เพื่อเป็นการรับประกันว่าร้านอาหารในภูมิภาคมีสถานการณ์การแพร่ระบาดจะยังคงปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง คำสั่งนี้อนุญาตให้ร้านอาหารใน Åland และ South Ostrobothnia สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมเป็นต้นไป ซึ่งแตกต่างจากคำสั่งปิดร้านอาหารที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้า เช่นเดียวกับใน Lapland ยกเว้นในเขตเทศบาล Kittilä ส่วนร้านอาหารใน North Savo และ North Karelia จะต้องปิดให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมเป็นต้นไป 

อย่างไรก็ดี ร้านอาหารก็ยังคงจำหน่ายแบบซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านหรือแบบจัดส่งได้ ในช่วงที่มีคำสั่งปิดมีผลบังคับใช้ ร้านอาหารและคาเฟ่ยังคงสามารถจำหน่ายอาหารแบบซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านให้แก่ลูกค้าได้ จัดส่งให้ลูกค้าด้วยตนเองหรือใช้ผู้ให้บริการจัดส่งรายอื่นได้

การปิดร้านอาหารที่จำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ร้านอาหารในภูมิภาคและเขตเทศบาลดังต่อไปนี้จะต้องปิดให้บริการแก่ลูกค้า: 

 • Uusimaa 
 • Southwest Finland
 • Satakunta 
 • Kanta-Häme 
 • Pirkanmaa 
 • Päijät-Häme 
 • Kymenlaakso 
 • South Karelia 
 • South Savo 
 • North Savo
 • North Karelia 
 • Central Finland
 • Ostrobothnia 
 • North Ostrobothnia
 • Kittilä

ร้านอาหารในภูมิภาคดังต่อไปนี้ไม่เข้าข่ายต้องปิดให้บริการ: Åland, South Ostrobothnia, Central Ostrobothnia และ Kainuu ส่วนร้านอาหารใน Lapand ยังคงเปิดให้บริการได้ ยกเว้นในเขตเทศบาล Kittilä

ข้อควรคำนึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปิดร้านอาหารใน Lapland 

มีการสั่งปิดร้านอาหารทั่วภูมิภาค ยกเว้นใน Lapland รัฐสภาได้ตอบกลับรัฐบาล โดยสรุปว่าภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางและมีระยะทางไกลควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นร้านอาหารใน Kittilä จึงต้องปิดให้บริการ ตามความเห็นของรัฐสภาและคำแถลงของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ส่วนร้านอาหารในเขตเทศบาลอื่นๆ ใน Lapland สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมเป็นต้นไป

สาเหตุในการปิดร้านอาหารที่วิเคราะห์ทุกสัปดาห์

รัฐบาลจะแก้ไขคำสั่ง กำหนด และยกเลิกข้อจำกัดการปิดร้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภูมิภาค 

สำหรับภูมิภาคที่อนุญาตให้ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดให้บริการแก่ลูกค้าได้ สถานประกอบการจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย ร้านอาหารในภูมิภาคดังกล่าวจะต้องปิดให้บริการในเวลา 23.00 น. และหยุดเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา 22.00 น. 

คำสั่งปิดจะมีผลต่อธุรกิจให้บริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ยกเว้นร้านอาหารที่ให้บริการแก่พนักงาน

ธุรกิจให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจะต้องปิดให้บริการ รวมถึงคาเฟ่ ร้านอาหาร บาร์ และไนท์คลับที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปด้วย คำสั่งปิดมีผลต่อสถานประกอบการที่ให้บริการกลางแจ้งด้วย อย่างไรก็ตาม สามารถจำหน่ายอาหารแบบซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านให้แก่ลูกค้าได้ในช่วงที่มีการสั่งปิด

ร้านอาหารประเภทเดียวที่ไม่ต้องปิดให้บริการก็คือร้านอาหารที่ไม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น คำสั่งปิดร้านอาหารจึงไม่มีผลบังคับใช้กับโรงอาหารในบ้านพักคนชรา หรือร้านอาหารที่ให้บริการแก่พนักงานแต่ไม่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าอื่นๆ เป็นต้น การประกอบธุรกิจและหลักปฏิบัติของกิจการที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาอาจแตกต่างกันพอสมควร หากร้านอาหารเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ร้านนั้นต้องปิดให้บริการ

แผนสนับสนุนร้านอาหารที่กำลังจัดทำอยู่

กระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานกำลังจัดทำแผนสนับสนุนเงินชดเชยตามสมควรให้แก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดร้านอาหารปัจจุบัน แผนสนับสนุนที่เสนอนี้ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากรัฐสภา และจะมีการนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ จะมีการพิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาปิดร้านอาหาร ระหว่างการจัดทำแผนสนับสนุนเพิ่มเติม บริษัทจะสามารถยื่นขอรับเงินชดเชยได้จาก State Treasury สามารถยื่นใบสมัครขอรับเงินชดเชยได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 

การไตร่ตรองเกี่ยวกับกฎหมายและคำสั่ง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2021 รัฐสภาได้อนุมัติกฎหมายโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลงนามรับรองกฎหมายว่าด้วยการห้ามมิให้ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว กฎหมายและคำสั่งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 และวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 

ในวันเดียวกัน รัฐบาลได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการปิดให้บริการ โดยหลักการแล้ว ธุรกิจที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังอยู่ในระยะเร่ง หรืออยู่ในระยะที่มีการแพร่เชื้อภายในชุมชน ยังคงต้องปิดให้บริการแก่ลูกค้า การประเมินความจำเป็นและการตัดสินใจจะเป็นไปตามการประเมินสถานการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสุขภาพและสวัสดิการฟินแลนด์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
Liisa Huhtala ที่ปรึกษารัฐมนตรีระดับอาวุโส กระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงาน หมายเลขโทรศัพท์ +358 295 047 062 เกี่ยวกับการปิดร้านอาหาร
Mikko Huuskonen ที่ปรึกษารัฐมนตรีระดับอาวุโส กระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงาน หมายเลขโทรศัพท์ +358 29 506 3732 สำหรับคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการปิดร้านอาหาร 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของธุรกิจให้บริการอาหารและเครื่องดื่มได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการสังคมและสาธารณสุข

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินชดเชยสำหรับบริษัทที่ต้องปิดให้บริการแก่ลูกค้า 

การตอบสนองของรัฐสภาต่อข้อเสนอของรัฐบาลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่พักและการจัดเลี้ยงอาหาร (HE 38/2021 vp; EV 28/2021 vp เป็นภาษาฟินแลนด์และภาษาสวีเดนเท่านั้น) 

คำสั่งของรัฐบาลเกี่ยวกับการจำกัดกิจกรรมของธุรกิจให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (ไฟล์ PDF เป็นภาษาฟินแลนด์และภาษาสวีเดนเท่านั้น)

Tiedote
Sivun alkuun