Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2021 17.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 38/2021 vp; EV 28/2021 vp)

HE 38/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, p. +358 295 047 062

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen