Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2021 17.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 38/2021 vp; EV 28/2021 vp)

HE 38/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Liisa Huhtala, Hallitusneuvos p.+35 8295047062
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen