Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juli

Arbets- och näringsministeriet
20.8.2019 8.11
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av juli 2019

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juli sammanlagt 268 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 15 100 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 14 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 65 100, vilket är 11 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 93 500, dvs. 5 500 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 500 färre än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 36 700. I januari–juli avslutades i genomsnitt 66,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 52 700 nya lediga jobb, dvs. 4 500 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 100 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 8 400 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli deltog 101 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 4 700 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av juli fanns det i hela landet 16 100 permitterade, vilket är 1 200 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 11 100, vilket är samma antal som i juli i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juli 3 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 74,5 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än i juli i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 169 000, vilket är 14 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,0 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

 
Sivun alkuun