Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

582 miljoner euro för att stödja regionernas tillväxt och konkurrenskraft

Arbets- och näringsministeriet
31.1.2019 13.45
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 31 januari 2019 om fördelningen av finansieringen från EU:s strukturfonder och statens finansiering för 2019.

Med hjälp av strukturfonderna stöds främjandet av hållbar tillväxt och sysselsättning. Nu fördelades 582 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) till regionerna. Finansieringsbesluten fattas av NTM-centralerna och landskapsförbunden. Finansiering riktas också till åtgärder som ingår i Kajanalands och Birkalands broavtal.

Eruf-finansiering som fördelas i år riktas i synnerhet till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI-verksamhet) som skapar arbetstillfällen och till att öka antalet projekt som främjar koldioxidsnålhet. Inom ESF-projekten effektiviseras åtgärder som förbättrar tillgången på kompetent arbetskraft.

Strukturfondsverksamheten bemöter utmaningar i regionerna

Mer än hälften av strukturfondsprogrammet har nu genomförts. Programmet har fullföljts på ett balanserat och resultatgivande sätt i alla landskap. Under programperioden har över 6000 projekt inletts. Det har skapats drygt 5800 nya jobb och över 300 nya företag.

Genomförandegraden för Finlands strukturfondsprogram har i en jämförelse på EU-nivå fortfarande varit bland de bästa tillsammans med Luxemburg, Nederländerna, Tyskland och Frankrike.

De projekt som fått ESF-finansiering har haft samband med bl.a. ungdomsgarantin, åtgärdandet av långtidsarbetslösheten, sysselsättningen bland äldre och integrationen av invandrare.

Huvudområdet för Eruf-projekten har varit att stödja små och medelstora företags tillväxt och internationalisering samt FoUI-verksamhet. I strukturfondsprogrammet har man betonat speciellt sådan FoUI-verksamhet som får en relativt liten andel av den nationella FoUI-finansieringen.

Det Eruf-delfinansierade garantiprogrammet för att förbättra tillgången på finansiering för tillväxtföretag har tagits emot mycket väl på marknaden. Nästan en fjärdedel av Eruf-finansieringen har riktats till projekt som främjar koldioxidsnålhet. Både ESF-finansiering och Eruf-finansiering kan fås endast för en del av de totala projektkostnaderna.

Ytterligare upplysningar

Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, ANM, tfn 029 506 4937

 
Sivun alkuun