Hyppää sisältöön

Alueiden kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseen 582 miljoonaa euroa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2019 13.45
Tiedote

Hallitus päätti 31.1.2019 vuoden 2019 EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoituksen jaosta.

Rakennerahastojen avulla tuetaan kestävää kasvua ja työllisyyden edistämistä. Nyt jaettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja 582 miljoonaa euroa alueille ELY-keskusten ja maakuntien liittojen päätettäväksi. Rahoitusta suunnataan myös Kainuun ja Pirkanmaan siltasopimusten toimenpiteisiin.

Tänä vuonna jaettavaa EAKR-rahoitusta suunnataan erityisesti uusia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki-toiminta) työpaikkoja synnyttävään toimintaan ja vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden osuuden lisäämiseen. ESR-hankkeissa tehostetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Rakennerahastotoiminta vastaa alueiden haasteisiin

Rakennerahasto-ohjelman toteutus on edennyt yli puolenvälin. Ohjelma on toteutunut kaikissa maakunnissa tasapainoisesti ja tuloksellisesti. Hankkeita on ohjelmakauden aikana käynnistynyt yli 6000. Uusia työpaikkoja on syntynyt reilut 5800 ja uusia yrityksiä yli 300.

Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusaste on EU-tason vertailussa edelleen parhaiden joukossa yhdessä Luxemburgin, Alankomaiden, Saksan ja Ranskan kanssa.

ESR-rahoitusta saaneet hankkeet ovat liittyneet mm. nuorisotakuuseen, pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, ikääntyvien työllisyyteen ja maahanmuuttajien kotoutumiseen.

EAKR- hankkeiden pääalaa ovat olleet pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen sekä tki-toiminta. Rakennerahasto-ohjelmassa on painotettu erityisesti sellaista tki-toimintaa, jonka osuus kansallisesta tki-rahoituksesta on pienehkö.

EAKR-osarahoitteinen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi on otettu markkinoilla erittäin hyvin vastaan. Lähes neljäsosa EAKR-rahoituksesta oli kohdistunut vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin. Niin ESR- kuin EAKR-rahoitustakin voi saada vain osaan hankkeen kokonaiskustannuksista.

Lisätiedot

Aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM, p. 029 506 4937

 
Sivun alkuun