Avaruusasiain neuvottelukunnan sihteeristö

Avaruusasiain neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön nimittämä sihteeristö. Sihteeristö toimii neuvottelukunnan sihteerinä, huolehtii Suomen kansainvälisen edustamisen koordinoinnista (mukaan lukien ESA ja EU), vastaa kansallisesta lainsäädännöstä ja kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen osallistumisesta sekä huolehtii suomalaiseen avaruusalaan ja -politiikkaan liittyvästä viestinnästä.    

Päätoiminen sihteeristö (päivitys 20.4.2022):
Pääsihteeri: Jenni Tapio, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö (1.1.2022 alkaen) / Maija Lönnqvist, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö (1.1.2022 saakka)
Jonna Lehtinen, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö (1.1.2022 alkaen)
Heidi Pennanen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö

Sivutoimiset sihteeristön jäsenet (päivitys 20.4.2022):
Minna Bloigu, johtava asiantuntija, sisäministeriö (1.1.2022 alkaen) 
Vesa Häyrinen, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö (30.3.2022 alkaen) / Janne Mänttäri, hallitusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö (30.3.2022 saakka)
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland 
Aino Koskinen, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö (30.3.2022 alkaen) / Tuuli Ojala, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö (30.3.2022 saakka)
Stefan Lee, lähetystöneuvos, ulkoministeriö (1.1.2022 alkaen)
Pentti Olin, neuvotteleva virkamies, puolustusministeriö
Jouni Pulliainen, toimialajohtaja, Ilmatieteen laitos
Pekka Pussinen, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (30.3.2022 alkaen)
Tero Vihavainen, johtava asiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Krista Widerholm, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö (30.3.2022 alkaen)

Poikkihallinnollista valmistelua varten toimii lisäksi kuusi jaostoa: 
Navigaatiojaosto: puheenjohtaja Vesa Häyrinen, liikenne- ja viestintäministeriö (30.3.2022 alkaen) / Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö (30.3.2022 saakka), varapuheenjohtaja Tero Vihavainen
Kaukokartoitusjaosto: puheenjohtaja Vesa Häyrinen, liikenne- ja viestintäministeriö (30.3.2022 alkaen) / Tuuli Ojala, liikenne- ja viestintäministeriö (30.3.2022 saakka), varapuheenjohtaja Jouni Pulliainen
Turvallisuusjaosto: puheenjohtaja Pentti Olin, puolustusministeriö (1.1.2022 alkaen) / Maija Lönnqvist, työ- ja elinkeinoministeriö (1.1.2022 saakka), varapuheenjohtaja Jenni Tapio, työ- ja elinkeinoministeriö (22.4.2022 alkaen)
Tilannekuvajaosto: puheenjohtaja Jenni Tapio, varapuheenjohtaja Heidi Pennanen
Tiede- ja tutkimusjaosto: puheenjohtaja Heidi Pennanen, varapuheenjohtaja Tuija Ypyä
Liiketoimintajaosto: puheenjohtaja Kimmo Kanto, varapuheenjohtaja Tuija Ypyä, työ- ja elinkeinoministeriö (22.4.2022 alkaen) / Maija Lönnqvist, työ- ja elinkeinoministeriö (22.4.2022 saakka)

Lisätietoja:

Jenni TapioTuija YpyäHeidi Pennanen