Avaruusasiain neuvottelukunnan sihteeristö

Avaruusasiain neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön nimittämä sihteeristö. Sihteeristö toimii neuvottelukunnan sihteerinä, huolehtii Suomen kansainvälisen edustamisen koordinoinnista (mukaan lukien ESA ja EU), vastaa kansallisesta lainsäädännöstä ja kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen osallistumisesta sekä huolehtii suomalaiseen avaruusalaan ja -politiikkaan liittyvästä viestinnästä.    

Päätoiminen sihteeristö:
Pääsihteeri: Tero Vihavainen, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö  
Jonna Lehtinen, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö 
Simo Lehtinen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö   
Heidi Pennanen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö    
Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö  

Sivutoimiset sihteeristön jäsenet:
Minna Bloigu, johtava asiantuntija, sisäministeriö 
Vesa Häyrinen, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland 
Antti Korpi, apulaisturvallisuusjohtaja, puolustusministeriö  
Sofia Lindbäck, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö   
Taruanne Lindevall, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö 
Pekka Marttila, tiiminvetäjä, ulkoministeriö  
Jouni Pulliainen, toimialajohtaja, Ilmatieteen laitos
Pekka Pussinen, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Poikkihallinnollista valmistelua varten toimii lisäksi seitsemän jaostoa: 
Navigaatiojaosto: puheenjohtaja Vesa Häyrinen/liikenne- ja viestintäministeriö, varapuheenjohtaja Tero Vihavainen/työ- ja elinkeinoministeriö
Kaukokartoitusjaosto: puheenjohtaja Vesa Häyrinen/liikenne- ja viestintäministeriö, varapuheenjohtaja Jouni Pulliainen/Ilmatieteen laitos
Avaruuspuolustus- ja turvallisuusjaosto: puheenjohtaja Antti Korpi/puolustusministeriö, varapuheenjohtaja Jonna Lehtinen/työ- ja elinkeinoministeriö
Avaruusliikenteen hallintajaosto: puheenjohtaja Heidi Pennanen/työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja Kirsti Kauristie/Ilmatieteen laitos
Tiede- ja tutkimusjaosto: puheenjohtaja Heidi Pennanen/työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja Tuija Ypyä/työ- ja elinkeinoministeriö
Liiketoimintajaosto: puheenjohtaja Kimmo Kanto/Business Finland, varapuheenjohtaja Tuija Ypyä/työ- ja elinkeinoministeriö
Tietoliikennejaosto: puheenjohtaja Sofia Lindbäck/liikenne- ja viestintäministeriö, varapuheenjohtaja Pekka Pussinen/Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Lisätietoja:

Tero VihavainenTuija Ypyä