Avaruusasiain neuvottelukunnan sihteeristö

Avaruusasiain neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön nimittämä sihteeristö. Sihteeristö toimii neuvottelukunnan sihteerinä, huolehtii Suomen kansainvälisen edustamisen koordinoinnista (mukaan lukien ESA ja EU), vastaa kansallisesta lainsäädännöstä ja kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen osallistumisesta sekä huolehtii suomalaiseen avaruusalaan ja -politiikkaan liittyvästä viestinnästä.    

Päätoiminen sihteeristö:
Pääsihteeri: Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö 
Jonna Lehtinen, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö 
Heidi Pennanen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Sivutoimiset sihteeristön jäsenet:
Minna Bloigu, johtava asiantuntija, sisäministeriö 
Vesa Häyrinen, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland 
Sofia Lindbäck, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Jouni Pulliainen, toimialajohtaja, Ilmatieteen laitos
Pekka Pussinen, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
Tero Vihavainen, johtava asiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Krista Widerholm, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö 

Poikkihallinnollista valmistelua varten toimii lisäksi seitsemän jaostoa: 
Navigaatiojaosto: puheenjohtaja Vesa Häyrinen/liikenne- ja viestintäministeriö, varapuheenjohtaja Tero Vihavainen/Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Kaukokartoitusjaosto: puheenjohtaja Vesa Häyrinen/liikenne- ja viestintäministeriö, varapuheenjohtaja Jouni Pulliainen/Ilmatieteen laitos
Avaruuspuolustus- ja turvallisuusjaosto: varapuheenjohtaja Jonna Lehtinen/työ- ja elinkeinoministeriö
Avaruusliikenteen hallintajaosto: puheenjohtaja Heidi Pennanen/työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja Kirsti Kauristie/Ilmatieteen laitos
Tiede- ja tutkimusjaosto: puheenjohtaja Heidi Pennanen/työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja Tuija Ypyä/työ- ja elinkeinoministeriö
Liiketoimintajaosto: puheenjohtaja Kimmo Kanto/Business Finland, varapuheenjohtaja Tuija Ypyä/työ- ja elinkeinoministeriö
Tietoliikennejaosto: puheenjohtaja Sofia Lindbäck/liikenne- ja viestintäministeriö, varapuheenjohtaja Pekka Pussinen/Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Lisätietoja:

Tuija Ypyä, Heidi Pennanen