Avaruusasiain neuvottelukunnan sihteeristö

Avaruusasiain neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön nimittämä sihteeristö. Sihteeristö toimii neuvottelukunnan sihteerinä, huolehtii Suomen kansainvälisen edustamisen koordinoinnista (mukaan lukien ESA ja EU), vastaa kansallisesta lainsäädännöstä ja kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen osallistumisesta sekä huolehtii suomalaiseen avaruusalaan ja -politiikkaan liittyvästä viestinnästä.    

Päätoiminen sihteeristö:

Pääsihteeri: Maija Lönnqvist, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
Jenni Tapio, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Heidi Pennanen, asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Sivutoimiset sihteeristön jäsenet:

Janne Mänttäri, hallitussihteeri, liikenne- ja viestintäministeriö
Tuuli Ojala, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö
Pentti Olin, neuvotteleva virkamies, puolustusministeriö
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland
Jouni Pulliainen, toimialajohtaja, Ilmatieteen laitos
Tero Vihavainen, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Poikkihallinnollista valmistelua varten toimivat lisäksi kuusi jaostoa: 
Navigaatiojaosto: puheenjohtaja Janne Mänttäri, varapuheenjohtaja Tero Vihavainen
Kaukokartoitusjaosto: puheenjohtaja Tuuli Ojala, varapuheenjohtaja Jouni Pulliainen
Turvallisuusjaosto: puheenjohtaja Maija Lönnqvist, varapuheenjohtaja Pentti Olin
Tilannekuvajaosto: puheenjohtaja Jenni Tapio, varapuheenjohtaja Heidi Pennanen
Tiede- ja tutkimusjaosto: puheenjohtaja Heidi Pennanen, varapuheenjohtaja Tuija Ypyä
Liiketoimintajaosto: puheenjohtaja Kimmo Kanto, varapuheenjohtaja Maija Lönnqvist

Lisätietoja:

Maija LönnqvistJenni TapioTuija YpyäHeidi Pennanen