Euroopan komission REFIT-ohjelma

REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) on Euroopan komission vuonna 2012 käynnistämä ohjelma, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa EU-lainsäädäntöä ja vähentää sääntelyn kustannuksia.

Tavoitteena on selkeä, vakaa ja ennustettava sääntelykehys, joka samalla tulee kasvua ja työllisyyttä.

Tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan toimivaa yhteistyötä komission, Euroopan Parlamentin, Euroopan unionin neuvoston, EU:n jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kesken.

Osana REFIT-ohjelmaa toimii sidosryhmien ja EU:n jäsenvaltioiden edustajista muodostuva REFIT-foorum, jonka tehtävänä on antaa komissiolle suosituksia EU-lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja keventämiseksi kansalaisten ja sidosryhmien tekemien ehdotusten pohjalta.

Euroopan komission REFIT-ohjelma

REFIT-foorum

Lisätietoja: Anu Laitinen