Hyppää sisältöön

Suomen ja Viron ministerit sopivat LNG-terminaalin sijainnista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2022 15.00
Tiedote
LNG-laiva
Kuva: Gasgrid

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Viron talous- ja infrastruktuuriministeri Riina Sikkut vierailivat tänään Viron Paldiskissa. Vierailulla tehtiin periaatelinjaus, jonka mukaan nesteytetyn maakaasun, eli LNG:n, terminaali sijoitetaan Suomeen vuoden lopulla. Suomalaiset ja virolaiset kaasunkuluttajat ovat tasa-arvoisessa asemassa LNG-laivan käytön suhteen.

”Sekä Inkoo että Paldiskin LNG-terminaalien rakentaminen etenee aikataulussa. Pitkien keskustelujen ja analyysien tuloksena voidaan päätellä, että Gasgridin vuokraaman terminaalin sijoittaminen Suomeen on tässä turvallisuustilanteessa järkevää. Olemme sopineet, että LNG-terminaali varmistaa sekä Viron että Suomen kaasutoimitukset tasa-arvoisin ehdoin”, Viron elinkeino- ja infrastruktuuriministeri Riina Sikkut sanoo.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä korostaa, että terminaalin sijainti Suomessa on tärkeää sekä energian toimitusvarmuuden ja Balticconnectorin kapasiteetin kannalta.

”Inkoo terminaalin sijoituspaikkana antaa Suomelle mahdollisuuden käynnistää ja tarjota 600 megawattia kaasuvoimaloiden tuotantokapasiteettia yhteisille sähkömarkkinoille. Tämä parantaa toimitusvarmuutta koko alueella, myös Virossa”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo. 

Ministeri Lintilä korosti myös, että molempien maiden kuluttajat hyötyvät LNG-terminaali läsnäolosta sen sijainnista riippumatta. 

”LNG-terminaalin operaattori kohtelee sekä virolaisia että suomalaisia tasavertaisesti. Tulevan talven toimitusvarmuuden riskien pienentämiseksi olemme valmiita ottamaan käyttöön ehtoja varmistaaksemme tasapuolisen kaasun toimituksen kuluttajille sekä Virossa että Suomessa”, elinkeinoministeri Lintilä sanoo.

Suomi ja Viro kehittävät yhdessä sääntöjä, joiden perusteella kaasuntoimittajille taataan pääsy LNG-terminaaliin. Ministerit sopivat tänään, että sääntöjen kehittämisen aikataulua vauhditetaan, jotta kaasunmyyjät voivat aloittaa kaasun tilaamisen terminaalista mahdollisimman pian.

Viron ministeri Sikkutin mukaan Paldiskiin rakennettavan infrastruktuurin valmistuminen on energian toimitusvarmuuden kannalta joka tapauksessa erittäin tärkeää.

”Nykyisessä kireässä geopoliittisessa tilanteessa riskejä on tarpeen vähentää mahdollisimman paljon. Meille on tärkeää, että Viroon rakennettu infrastruktuuri mahdollistaa tarvittaessa LNG-terminaalin tuomisen myös Viroon”, Sikkut sanoo.

Nesteytetyn maakaasun terminaalin pitäisi aloittaa toimintansa Inkoossa suunnitelmien mukaan vuoden lopussa. Tätä tarkoitusta varten suomalainen verkko-operaattori Gasgrid Finland on tehnyt kymmenen vuoden vuokrasopimuksen Exemplar-aluksesta, jonka vuotuinen kaasukapasiteetti on 35 terawattituntia.

Lisätiedot:
osastopäällikkö Riku Huttunen, TEM, p. 029 504 7277
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa (energiapolitiikka), p. 0295 047 405
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171

 
Sivun alkuun