Avaruusstrategian uudistaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt vuoden 2023 lopulla kansallisen avaruusstrategian päivittämisen. Strategian on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Päivityksessä keskitytään avaruuspalveluiden laajempaan hyödyntämiseen yhteiskunnassa, erityisesti turvallisuuden, puolustuksen ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Suomen edellinen avaruusstrategia on vuodelta 2018.

Suomalainen ja kansainvälinen avaruustoiminta on kehittynyt huomattavasti edellisen strategian laatimisen jälkeen. Vuonna 2018 laukaistiin ensimmäinen suomalainen satelliitti kiertoradalle. Sen jälkeen avaruusalalla on tapahtunut merkittävää kasvua. Vuoden 2023 lopussa TEM oli myöntänyt toimiluvan 27 suomalaiselle satelliitille, ja suomalaiset avaruusalan yritykset olivat keränneet yksityistä rahoitusta noin 300 miljoonaa euroa.

Tulevaisuudessa avaruuspalvelut tulevat integroitumaan yhä tärkeämmäksi osaksi yhteiskunnan toimintoja. Avaruuspalveluita hyödyntämällä voidaan monia arkipäiväisiä asioita, kuten lentoliikenteen ohjausta tai vesivoimaloiden juoksutuksen suunnittelua, kehittää sujuvammaksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi.

Strategian päivittämistä valmisteleva työryhmä toimii TEM:n johdolla ja siinä on mukana asiantuntijoita laajasti eri hallinnonaloilta. Työryhmän puheenjohtajana toimii Tero Vihavainen. Ohjausryhmänä toimii avaruusasiain neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii Maija Lönnqvist.
 

Lisätietoja:

Tero Vihavainen, Tuija Ypyä