Yrityksille suunnatut julkiset palvelut

Yrityksille suunnatut julkiset yrityspalvelut ovat saavutettavissa kolmen kanavan kautta:

  • verkossa: Suomi.fi/yritykselle   
  • puhelimitse: Yritys-Suomi-puhelinpalvelu  0295 020 500
  • kasvokkain tapahtuvan neuvonnan kautta, jota eri yrityspalvelutoimijat tarjoavat. Toimijoiden kuvaukset palveluistaan sekä tiedot asiointikanavista löytyvät osoitteesta suomi.fi/yritykselle.

Suomi.fi/yritykselle-verkkopalvelu

Suomi.fi/yritykselle -verkkopalvelusta yritykset ja yrityksen perustajat saavat ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrityksen toiminnasta sekä yrityspalveluista ja työkaluista.

Suomi.fin yritysosio sisältää tietoa yritystoiminnan eri vaiheista. Se auttaa käyttäjää niin yrityksen perustamiseen kuin kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tietosisällön yhteyteen nostetaan aiheeseen tarjolla olevia palveluja, jolloin ne muodostavat yhden selkeän kokonaisuuden. 

Suomi.fi/yritykselle -verkkopalvelun kehittämisestä vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Oma Yritys-Suomi -palvelu

Oma Yritys-Suomi

 Oma Yritys-Suomi -palvelu on verkkotyötila, joka tarjoaa aloittavan ja toimivan yrittäjän tärkeimmät suunnittelutyökalut yhdessä helpossa paketissa. 

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen palvelukanava yrityksille ja yrittäjäksi aikoville.

Kasvokkain tarjottava palvelu

Yrityspalveluja tarjoaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla seuraavat tahot: Finnvera, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus, Business Finland, ELY-keskukset sekä TE-toimistot. 

Linkki suomi.fi/yritykselle -sivustolle