Yrityksille suunnatut julkiset palvelut

Yrityksille suunnatut julkiset yrityspalvelut ovat saavutettavissa kolmen kanavan kautta:

  • verkossa: Suomi.fi/yritykselle   
  • puhelimitse: Yritys-Suomi-puhelinpalvelu  0295 020 500
  • kasvokkain tapahtuvan neuvonnan kautta, jota eri yrityspalvelutoimijat tarjoavat Yritys-Suomi -verkostona. Toimijoiden kuvaukset palveluistaan sekä tiedot asiointikanavista löytyvät osoitteesta suomi.fi/yritykselle.

Yritys-Suomi on TEM:n ja julkisten yrityspalvelujen verkoston muodostama toimintamalli, joka palvelee ja neuvoo yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Suomi.fi/yritykselle-verkkopalvelu

Suomi.fi/yritykselle -verkkopalvelusta yritykset ja yrityksen perustajat saavat ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrityksen toiminnasta sekä yrityspalveluista ja työkaluista.

Suomi.fin yritysosio sisältää tietoa yritystoiminnan eri vaiheista. Se auttaa käyttäjää niin yrityksen perustamiseen kuin kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tietosisällön yhteyteen nostetaan aiheeseen tarjolla olevia palveluja, jolloin ne muodostavat yhden selkeän kokonaisuuden. 

Suomi.fi -yrityssivustoon liittyvää viestintämateriaalia yritystoimijoille löydät osoitteesta Suomifi viestintämateriaalia yrityksille

Oma Yritys-Suomi -verkkotyötila

Oma Yritys-Suomi on verkkotyötila, joka tarjoaa tärkeimmät yrittäjän palvelut yhdessä helppokäyttöisessä paketissa. Työtila rakentuu toimialasi, paikkakuntasi ja kiinnostuksen kohteittesi mukaan.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen palvelukanava yrityksille ja yrittäjäksi aikoville.

Kasvokkain tarjottava palvelu

Yritys-Suomi-verkostoon kuuluu valtakunnallisia ja seudullisia organisaatioita. Maanlaajuisen Yritys-Suomi-verkoston muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, Finnvera, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus, Business Finland (Tekes ja Finpro Oy yhdistyivät 1.1.2018), ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä Verohallinto. Lisäksi verkostossa ovat mukana seudulliset yrityspalvelut ympäri Suomen.

Yritys-Suomi -toimintamalli muutoksessa

Yhteistyö verkostossa olevien eri toimijoiden kanssa jatkuu toistaiseksi Yritys-Suomi -yhteistyön nimellä ja kehittyy kohti vuonna 2021 toteutuvaa maakuntauudistusta. Yritys-Suomen toimintamallin kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä hallinnonalan organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa ja suomi.fi/yritykselle -palvelun kehittämisestä yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Linkki suomi.fi/yritykselle -sivustolle