Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Euroopan unionin aloite, jonka tavoitteena on vauhdittaa investointeja osana Euroopan investointiohjelmaa.

ESIR pyrkii 33,5 miljardin alkupanostuksella yhdessä muiden rahoittajien ja sijoittajien kanssa yhteensä 500 miljardin euron investointien käynnistymiseen Euroopassa vuoden 2020 loppuun mennessä.       

ESIR toimii Euroopan investointipankin yhteydessä. ESIR-takauksen saavissa hankkeissa voi olla korkeampi riski kuin Euroopan investointipankin normaalisti rahoittamissa hankkeissa. Investoinnit voivat kohdistua mm. energia-alaan, ympäristöön ja resurssitehokkuuteen, liikenteeseen, tieto- ja viestintäteknologiaan, inhimilliseen pääomaan, kulttuuriin ja terveyteen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.           

Rahoitusta voivat hakea lähes kaikki organisaatiot suuryrityksistä innovatiivisiin pk-yrityksiin ja julkisen sektorin toimijoihin. Rahoituksesta 40 prosenttia on tarkoitus kanavoida pk-yrityksille.    

Hankkeiden oltava taloudellisesti kannattavia

ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta eikä rahoita hankkeita yksinään. Hankkeiden tulee olla taloudellisesti kannattavia. Pk-rahoitus kanavoidaan pääsääntöisesti välittäjäpankkien tai -rahastojen kautta. Suuret yritykset ja hankkeet voivat hakea rahoitusta suoraan Euroopan investointipankista. 

ESIR-neuvontapalvelu tarjoaa lisätietoa asiasta verkkosivuillaan sekä puhelinneuvontapalvelulla. Lisäksi Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston verkkosivuilta löytyy hyödyllistä lisätietoa ja yhteystiedot.

ESIR-neuvontapalvelu toimii työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa.

Lisätietoja:

Kari Virtanen