Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kasvusopimusneuvottelut käynnistyvät valittujen kaupunkiseutujen ja kasvuvyöhykkeiden kanssa

Arbets- och näringsministeriet
4.3.2016 16.07
Tiedote
Hallituksen kilpailukykykärkihankkeen ministerit keskustelivat 4.3.2016 kasvusopimus- ja kasvuvyöhykekilpailuun tulleista kaupunkien ehdotuksista. Sopimusneuvotteluja jatketaan kuuden kaupunkiseudun ja kahden kasvuvyöhykkeen kanssa.

Keskustelun pohjalta elinkeinoministeri Olli Rehn linjasi, että jatkoneuvottelut kasvusopimuksista käydään Lappeenranta-Imatra-kaupunkiseudun, Oulun, Tampereen, Turun, Vaasan ja Joensuun kanssa.

? Oli ilo havaita, että useat hakemukset tukivat vahvasti hallituksen kärkihankkeita. Saimme paljon hyviä hakemuksia, joista nyt valitsimme parhaat ja toteuttamisvalmiimmat. Karsiutuneidenkin joukossa oli tuoreita ideoita ja paljon potentiaalia. Esitetyt ideat vaativat vielä hiomista, mutta tämäkin kilpailumenettely osoittaa, että ympäri Suomea on vahvoja osaamiskeskittymiä ja halua panostaa vahvuuksiin, sanoo ministeri Olli Rehn.

Kasvuvyöhykkeistä ministerit valitsivat kaksi vyöhykettä sopimusneuvotteluihin: Suomen kasvukäytävän, joka ulottuu Helsingistä Tampereelle sekä itä-länsi suuntaisen, Etelä-Suomen halkaisevan Pohjoisen kasvuvyöhykkeen. Teemakohtaisten kaupunkiverkostojen osalta neuvotteluihin kutsutaan maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto ja seutukaupunkiverkosto.

Sopimusneuvottelut käydään maalis-huhtikuun aikana ja varsinaiset sopimukset allekirjoitetaan kevään kuluessa. Sopimukset tehdään vuosille 2016-2018.

Kasvusopimuksissa valtio ja kaupungit sopivat yhdessä toimenpiteistä elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi. Pääkaupunkiseudun kanssa tehdään erikseen sopimus suoraan neuvottelumenettelyllä. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Yhteisiä tavoitteita edistetään määrärahalla, joka on yhteensä noin 15 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi hallituksen syksyllä aloittamista aluekehittämistoimista. Toimenpide jakautuu ennakoivan rakennemuutoksen hallintaan maakunnissa sekä suurimpien kaupunkien sekä kasvuvyöhykkeiden kanssa tehtäviin kasvusopimuksiin. Suuret kaupungit ja kasvuvyöhykkeet ovat voineet hakea ohjelmaan vuoden 2015 marraskuusta lähtien. 

Hakemuksia tuli kaikkiaan 18. Arvioinnissa parhaiten menestyivät hakemukset, joissa oli osattu esittää selkeät alueen vahvuuksiin pohjaavat strategiset painopisteet ja niitä tukevat innovatiiviset hankkeet.

Sopimusehdotusten arvioinnista on vastannut työ- ja elinkeinoministeriön asettama poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä. TEM:n lisäksi ryhmässä on edustus valtiovarainministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, ympäristöministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Tekesistä.

Lisätietoa alueellisista innovaatioista ja kokeiluista TEM:n nettisivuilla

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 029 504 7165
neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen, TEM, puh. 029 506 3622
ylitarkastaja Lari Anttonen, TEM, puh. 029 504 7088


Tillbaka till toppen