Finnveras exportfinansiering

Finnvera Abp är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, dvs. Export Credit Agency (ECA). Finnvera garanterar risker för exportfinansieringen.

Finlands Exportkredit Ab:s exportfinansieringstjänster är en del av Finnveras verksamhet. I tjänsterna ingår bl.a. exportgarantier, finansiering av exportkrediter samt ränteutjämning.

Finlands Exportkredit Ab lämnar företag och kreditinstitut ränteutjämnings- och exportgarantianbud som hänför sig till export- och fartygskrediter på OECD-villkor. Bolaget ingår ränteutjämningsavtal med finländska och utländska kredit- och finansinstitut och finansierar exportkrediter.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den näringspolitiska styrningen och ägarstyrningen av bolaget.

Närmare information om Finnveras verksamhet finns på Finnveras webbplats.  

Ytterligare upplysningar:

Inkalotta Nuotio-Osazee
inkalotta.nuotio-osazee(at)gov.fi