Statsgarantifonden

Statsgarantifondens uppgift är att trygga att de i fondlagen avsedda exportgarantier, borgen och andra förbindelser för specialgarantier som ges av Finnvera Abp uppfylls.

Om det separata resultatet av de förbindelser som Finnvera gett uppvisar förlust på årsnivå, och om medlen i Finnveras egen exportgaranti- och specialgarantifond inte räcker till för att täcka förlusten, täcks förlusten med medel ur Statsgarantifonden.

Om de fonderade medlen inte räcker till för att täcka förlusten, täcks förlusten genom statsbudgeten. Fonden följer utvecklingen av Finnveras ansvarsbestånd och de risker som är ingår i det samt deras förhållande till beloppet av fonderade medel.

Statsgarantifonden svarar också för de garantier, borgen och andra ansvarsförbindelser som har getts av Statsgaranticentralen och av exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten som föregick centralen. Fonden får inkomster huvudsakligen av de fordringar som ska återkrävas och som hänför sig till ovan nämnda ansvarsförbindelser.

Organ

Direktionen

Sammansättning under mandatperioden 2023-2025:

Ordförande: konsultativ tjänsteman Jaana Avolahti, arbets- och näringsministeriet
Medlemmar: lagstiftningsråd Antti Makkonen, finansministeriet
bitr. direktör Juha Savolainen, Statskontoret
industriråd Mia Jacobsson, arbets- och näringsministeriet

Alla har en personlig suppleant.

Sekretariatet

Generalsekreterare: konsultativ tjänsteman Anu Jänkälä, arbets- och näringsministeriet
Det övriga sekretariatet: ekonomichef Tarmo Narikka, Finnvera Abp, regionchef Outi Homanen, Finnvera Abp

Ytterligare upplysningar:

Anu Jänkälä
anu.jankala(at)gov.fi