Europeiska kommissionens REFIT-program

REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) är ett program som Europeiska kommissionen startat år 2012 och som syftar till att förenkla EU-lagstiftningen och minska lagstiftningens kostnader.

Målet är att skapa en klar, stabil och förutsebar regleringsram som samtidigt stöder tillväxten och sysselsättningen.

För att resultat ska kunna nås krävs att samarbetet mellan kommissionen, Europaparlamentet, Europarådet, EU:s medlemsstater och intressentgrupper fungerar.

Europeiska kommissionens REFIT-program

Ytterligare upplysningar: anu.laitinen(at)gov.fi