Sekretariatet för delegationen för rymdärenden

Delegationen för rymdärenden har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat. Sekretariatet är sekreterare för delegationen, sköter samordningen av Finlands internationella representation (inklusive ESA och EU), svarar för den nationella lagstiftningen och deltagandet i utvecklandet av den internationella regleringen och sköter kommunikationen om den finländska rymdsektorn och rymdpolitiken. 

Sekretariatet med personal som har uppdraget som huvudsyssla:
Generalsekreterare: Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Jonna Lehtinen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet 
Heidi Pennanen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar i sekretariatet som har uppdraget som bisyssla:
Minna Bloigu, ledande sakkunnig, inrikesministeriet  
Vesa Häyrinen, trafikråd, kommunikationsministeriet 
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland 
Sofia Lindbäck, överinspektör, kommunikationsministeriet
Jouni Pulliainen, sektorchef, Meteorologiska institutet
Pekka Pussinen, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom 
Tero Vihavainen, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom
Krista Widerholm, överinspektör, kommunikationsministeriet 

För den förvaltningsövergripande beredningen finns dessutom sju sektioner:
Navigationssektionen: ordförande Vesa Häyrinen/kommunikationsministeriet, vice ordförande Tero Vihavainen/Transport- och kommunikationsverket Traficom
Sektionen för fjärranalys: ordförande Vesa Häyrinen/kommunikationsministeriet, vice ordförande Jouni Pulliainen/Meteorologiska institutet
Sektionen för rymdförsvar och säkerhet: vice ordförande Jonna Lehtinen/arbets- och näringsministeriet 
Sektionen för hantering av rymdtrafiken: ordförande Heidi Pennanen/arbets- och näringsministeriet, vice ordförande Kirsti Kauristie/Meteorologiska institutet
Sektionen för vetenskap och forskning: ordförande Heidi Pennanen/arbets- och näringsministeriet, vice ordförande Tuija Ypyä/arbets- och näringsministeriet
Affärsverksamhetssektionen: ordförande Kimmo Kanto/Business Finland, vice ordförande Tuija Ypyä/arbets- och näringsministeriet 
Sektionen för datakommunikation: ordförande Sofia Lindbäck/kommunikationsministeriet, vice ordförande Pekka Pussinen/Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ytterligare upplysningar:

Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)gov.fi
Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)gov.fi