Sekretariatet för delegationen för rymdärenden

Delegationen för rymdärenden har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat. Sekretariatet är sekreterare för delegationen, sköter samordningen av Finlands internationella representation (inklusive ESA och EU), svarar för den nationella lagstiftningen och deltagandet i utvecklandet av den internationella regleringen och sköter kommunikationen om den finländska rymdsektorn och rymdpolitiken. 

Sekretariatet med personal som har uppdraget som huvudsyssla:

Generalsekreterare: Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet
Jenni Tapio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Heidi Pennanen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar i sekretariatet som har uppdraget som bisyssla:

Janne Mänttäri, regeringssekreterare, Kommunikationsministeriet
Tuuli Ojala, specialsakkunnig, Kommunikationsministeriet
Pentti Olin, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet
Kimmo Kanto, head of space, Business Finland
Jouni Pulliainen, sektorchef, Meteorologiska institutet
Tero Vihavainen, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom 

För den förvaltningsövergripande beredningen finns dessutom sex sektioner:
Navigationssektionen: ordförande Janne Mänttäri, vice ordförande Tero Vihavainen
Sektionen för fjärranalys: ordförande Tuuli Ojala, vice ordförande Jouni Pulliainen
Säkerhetssektionen: ordförande Maija Lönnqvist, vice ordförande Pentti Olin
Sektionen för lägesbilder: ordförande Jenni Tapio, vice ordförande Heidi Pennanen
Sektionen för vetenskap och forskning: ordförande Heidi Pennanen, vice ordförande Tuija Ypyä
Affärsverksamhetssektionen: ordförande Kimmo Kanto, vice ordförande Maija Lönnqvist

Ytterligare upplysningar:

Jenni Tapio - jenni.tapio(at)gov.fi
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)gov.fi
Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)gov.fi