Sekretariatet för delegationen för rymdärenden

Delegationen för rymdärenden har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat. Sekretariatet är sekreterare för delegationen, sköter samordningen av Finlands internationella representation (inklusive ESA och EU), svarar för den nationella lagstiftningen och deltagandet i utvecklandet av den internationella regleringen och sköter kommunikationen om den finländska rymdsektorn och rymdpolitiken. 

Sekretariatet med personal som har uppdraget som huvudsyssla:
Generalsekreterare: Tero Vihavainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet  
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Jonna Lehtinen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet 
Simo Lehtinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet
Heidi Pennanen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar i sekretariatet som har uppdraget som bisyssla:
Minna Bloigu, ledande sakkunnig, inrikesministeriet  
Vesa Häyrinen, trafikråd, kommunikationsministeriet   
Antti Korpi, biträdande säkerhetsdirektör, försvarsministeriet      
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland 
Sofia Lindbäck, överinspektör, kommunikationsministeriet  
Taruanne Lindevall, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet 
Jouni Pulliainen, sektorchef, Meteorologiska institutet
Pekka Pussinen, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom 

För den förvaltningsövergripande beredningen finns dessutom sju sektioner:
Navigationssektionen: ordförande Vesa Häyrinen/kommunikationsministeriet, vice ordförande Tero Vihavainen/arbets- och näringsministeriet
Sektionen för fjärranalys: ordförande Vesa Häyrinen/kommunikationsministeriet, vice ordförande Jouni Pulliainen/Meteorologiska institutet
Sektionen för rymdförsvar och säkerhet: ordförande Antti Korpi/försvarsministeriet, vice ordförande Jonna Lehtinen/arbets- och näringsministeriet 
Sektionen för hantering av rymdtrafiken: ordförande Heidi Pennanen/arbets- och näringsministeriet, vice ordförande Kirsti Kauristie/Meteorologiska institutet
Sektionen för vetenskap och forskning: ordförande Heidi Pennanen/arbets- och näringsministeriet, vice ordförande Tuija Ypyä/arbets- och näringsministeriet
Affärsverksamhetssektionen: ordförande Kimmo Kanto/Business Finland, vice ordförande Tuija Ypyä/arbets- och näringsministeriet 
Sektionen för datakommunikation: ordförande Sofia Lindbäck/kommunikationsministeriet, vice ordförande Pekka Pussinen/Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ytterligare upplysningar:

Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)gov.fi
Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)gov.fi