Sekretariatet för delegationen för rymdärenden

Delegationen för rymdärenden har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat. Sekretariatet är sekreterare för delegationen, sköter samordningen av Finlands internationella representation (inklusive ESA och EU), svarar för den nationella lagstiftningen och deltagandet i utvecklandet av den internationella regleringen och sköter kommunikationen om den finländska rymdsektorn och rymdpolitiken. 

Sekretariatet med personal som har uppdraget som huvudsyssla (uppdatering 20.4.2022):
Generalsekreterare: Jenni Tapio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet (från och med 1.1.2022) / Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet (upp till 1.1.2022)
Jonna Lehtinen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet (från och med 1.1.2022)
Heidi Pennanen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar i sekretariatet som har uppdraget som bisyssla (uppdatering 20.4.2022):
Minna Bloigu, ledande sakkunnig, inrikesministeriet (från och med 1.1.2022) 
Vesa Häyrinen, trafikråd, kommunikationsministeriet (från och med 30.3.2022) / Janne Mänttäri, regeringsråd, kommunikationsministeriet (upp till 30.3.2022)
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland 
Aino Koskinen, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet (från och med 30.3.2022) / Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet (upp till 30.3.2022)
Stefan Lee, ambassadråd, utrikesministeriet (från och med 1.1.2022)
Pentti Olin, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet
Jouni Pulliainen, sektorchef, Meteorologiska institutet
Pekka Pussinen, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom (från och med 30.3.2022)
Tero Vihavainen, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom
Krista Widerholm, överinspektör, kommunikationsministeriet (från och med 30.3.2022)

För den förvaltningsövergripande beredningen finns dessutom sex sektioner:
Navigationssektionen: ordförande Vesa Häyrinen, kommunikationsministeriet (från och med 30.3.2022) / Janne Mänttäri, kommunikationsministeriet (upp till 30.3.2022), vice ordförande Tero Vihavainen
Sektionen för fjärranalys: ordförande Vesa Häyrinen, kommunikationsministeriet (från och med 30.3.2022) / Tuuli Ojala, kommunikationsministeriet (upp till 30.3.2022) , vice ordförande Jouni Pulliainen
Säkerhetssektionen: ordförande Pentti Olin, försvarsministeriet (från och med 1.1.2022) / Maija Lönnqvist, arbets- och näringsministeriet (upp till 1.1.2022), vice ordförande Jenni Tapio, arbets- och näringsministeriet (från och med 22.4.2022)
Sektionen för lägesbilder: ordförande Jenni Tapio, vice ordförande Heidi Pennanen
Sektionen för vetenskap och forskning: ordförande Heidi Pennanen, vice ordförande Tuija Ypyä
Affärsverksamhetssektionen: ordförande Kimmo Kanto, vice ordförande Tuija Ypyä, arbets- och näringsministeriet (från och med 22.4.2022) / Maija Lönnqvist, arbets- och näringsministeriet (upp till 22.4.2022)

Ytterligare upplysningar:

Jenni Tapio - jenni.tapio(at)gov.fi
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)gov.fi
Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)gov.fi