Sekretariatet för delegationen för rymdärenden

Delegationen för rymdärenden har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat. Sekretariatet är sekreterare för delegationen, sköter samordningen av Finlands internationella representation (inklusive ESA och EU), svarar för den nationella lagstiftningen och deltagandet i utvecklandet av den internationella regleringen och sköter kommunikationen om den finländska rymdsektorn och rymdpolitiken. 

Sekretariatet med personal som har uppdraget som huvudsyssla:
Generalsekreterare: Tero Vihavainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet  
Jonna Lehtinen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet   
Simo Lehtinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet      
Heidi Pennanen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet    
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar i sekretariatet som har uppdraget som bisyssla:
Minna Bloigu, ledande sakkunnig, inrikesministeriet  
Vesa Häyrinen, trafikråd, kommunikationsministeriet   
Antti Korpi, biträdande säkerhetsdirektör, försvarsministeriet      
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland 
Sofia Lindbäck, överinspektör, kommunikationsministeriet  
Taruanne Lindevall, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet 
Pekka Marttila, teamledare, utrikesministeriet  
Jouni Pulliainen, sektorchef, Meteorologiska institutet
Pekka Pussinen, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom 
Tapio Tourula, äldre beredskapsexpert, Försörjningsberedskapscentralen  
Krista Widerholm, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet

För den förvaltningsövergripande beredningen finns dessutom sju sektioner:
Navigationssektionen: ordförande Taruanne Lindevall/kommunikationsministeriet, vice ordförande Pekka Pussinen/Transport- och kommunikationsverket Traficom 
Sektionen för fjärranalys: ordförande Krista Widerholm/kommunikationsministeriet, vice ordförande Jouni Pulliainen/Meteorologiska institutet
Sektionen för rymdförsvar och säkerhet: ordförande Antti Korpi/försvarsministeriet, vice ordförande Jonna Lehtinen/arbets- och näringsministeriet 
Sektionen för hantering av rymdtrafiken: ordförande Heidi Pennanen/arbets- och näringsministeriet, vice ordförande Kirsti Kauristie/Meteorologiska institutet
Sektionen för vetenskap och forskning: ordförande Heidi Pennanen/arbets- och näringsministeriet, vice ordförande Tuija Ypyä/arbets- och näringsministeriet
Affärsverksamhetssektionen: ordförande Kimmo Kanto/Business Finland, vice ordförande Tuija Ypyä/arbets- och näringsministeriet 
Sektionen för datakommunikation: ordförande Sofia Lindbäck/kommunikationsministeriet, vice ordförande Pekka Pussinen/Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ytterligare upplysningar:

Tero Vihavainen - tero.vihavainen(at)gov.fi
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)gov.fi