Sekretariatet för delegationen för rymdärenden

Delegationen för rymdärenden har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat. Sekretariatet är sekreterare för delegationen, sköter samordningen av Finlands internationella representation (inklusive ESA och EU), svarar för den nationella lagstiftningen och deltagandet i utvecklandet av den internationella regleringen och sköter kommunikationen om den finländska rymdsektorn och rymdpolitiken. 

Sekretariatet med personal som har uppdraget som huvudsyssla:

Generalsekreterare: Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet
Jenni Tapio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Heidi Pennanen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar i sekretariatet som har uppdraget som bisyssla:

Janne Mänttäri, regeringssekreterare, Transport- och kommunikationsverket
Pentti Olin, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet
Kimmo Kanto, head of space, Business Finland
Jouni Pulliainen, sektorchef, Meteorologiska institutet
Tero Vihavainen, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom 

Ytterligare upplysningar:

Maija Lönnqvist - maija.lonnqvist(at)tem.fi
Jenni Tapio - jenni.tapio(at)tem.fi
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)tem.fi
Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)tem.fi